Organizacija službe varovanja prireditev v gostinskih lokalih

Varovanje

Študent: Mitja Gljuk

Mitja Gljuk je diplomant programa Varovanje na Višji strokovni šoli Academia.
Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjal julija 2015.

PDF

Diplomsko delo Mitja Gljuk

Zasebno varovanje se v Republiki Sloveniji nenehno razvija, prav zaradi tega so tudi storitve na področju zasebnega varovanja kakovostnejše. Ljudje, ki se ukvarjajo z dejavnostjo varovanja, so usposobljeni in preverjeni na nacionalni ravni.

Varovanje prireditev v gostinskih lokalih je ena od novejših oblik varovanja v zasebnem varovanju in je konstantno v rasti, tako v številu novih naročnikov, ki takšno varovanje potrebujejo, kot v številu varnostnikov, ki se odločajo opravljati tovrstno delo.

Vsem podjetjem, ki se ukvarjajo z dejavnostjo varovanja, je skupen cilj pridobivati in ohranjati čim večje število naročnikov varovanja. Naročniki varovanja v povečani ponudbi varnostnih služb iščejo najboljše izvajalce, hkrati pa cenovno ugodne ponudbe, zato podjetja, ki opravljajo dejavnost varovanja, čutijo pritisk konkurence.

Le tista podjetja, ki bodo investirala v znanje in razvoj svojih zaposlenih ter bodo skrbela za interno usposabljanje, ki jih bodo sama organizirala, bodo dovolj uspešna, da se bodo obdržala na trgu, uspešno pridobivala nove naročnike in zadržala obstoječe.

Na podlagi svojih izkušenj in dela v varnostnih službah sem prepričan, da je ob ustrezni trženjski sposobnosti podjetij, ki opravljajo varnostne storitve, nujno, da podjetja nenehno skrbijo za ohranjanje varnostnikovih poklicnih kompetenc in poklicnega položaja ter zagotavljanja možnosti za kontinuirano usposabljanje in napredovanje varnostnikov.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Mitja Gljuk

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.