Projekt gojenja sadja – od semena do oreha

237

V diplomskem delu opisujem sadež oreh in z njim povezane stroške, spremljajoče bolezni, njegovo prodajo in uporabnost.
Glavni namen pridelave orehov pri nas in po svetu je pridelava plodov. Tržijo se lahko celi orehi v luščini ali pa kot izluščena jedrca.
Kot sem ugotovila, bi v Sloveniji lahko imeli več nasadov, saj bi sadeži lahko bili dobra tržna niša. Vendar zaradi premajhnih in prevelikih stroškov pridelave prihaja do tega, da nas druge države izpodrinjajo in se naši sadeži ne pojavljajo dovolj na policah v trgovinah. Sama ugotovitev je bila tudi, da je oreh »tekoče zlato«, ki je na področju zdravstva vedno bolj iskano.

Download full insight