Doseganje prodaje visoko kakovostnih in konkurenčnih cvetličarskih izdelkov in storitev nam omogoča trženjski splet 7-P, ki izdelke/storitve definira z ozirom na diferenciacijo cen, distribucijo, promocijo, ljudi kot izvajalce/odjemalce, fizično podporo poslovanja in izvajanjem. Neko podjetje v našem primeru cvetličarna in darilni butik »VRTNICA«, Vesna Koropec, s. p., lahko s prodajo cvetličarskih izdelkov in izvajanjem z njimi povezanih storitev posluje profitno le, če opravi temeljito raziskavo zunanjega (obstoječa konkurenca) in notranjega (zadovoljstvo dosedanje klientele z izdelki/storitvami) okolja. Poslovni načrt, izdelan na podlagi analize makro- in mikrookolja podjetja, pripomore k temu, da podjetje zazna svoje prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenco ter da predvidi potrebne finančne resurse, ki so potrebni, da podjetje z odpravljanjem poslovno trženjskih pomanjkljivosti deluje uspešno v smislu udejanjanja njemu lastne dodane vrednosti.

 

Download full insight