V diplomski nalogi predstavljamo podjetništvo v povezavi s športom in dokazujemo, da je lahko tudi takšno podjetje oz. dejavnost uspešna. Hkrati poudarjamo, da je potreben nenehen razvoj, tako v športu kot v podjetništvu.
Diplomsko delo je nadgradnja poslovnega načrta, ki smo ga izdelali pri predmetu podjetništvo (za investicijo v novo rekreacijsko in konferenčno dejavnost) in ga nadgradili za potrebe diplomskega dela. Naredili smo raziskavo trga z anketnim vprašalnikom (med fizičnimi in pravnimi osebami v Mariboru in okolici) ter tako dokazali, da je razvoj na tem področju možen. Na začetku smo dodali teoretični del o podjetništvu in športu, v nadaljevanju pa še raziskavo tržišča z anketo in poslovni načrt.

photo-1430041170142-a738e0be29ab
Ker na vzhodnem koncu Maribora oz. okolice trenutno ni nobenega pomembnejšega ponudnika športa in športnih pripomočkov in se v Sloveniji širi športni turizem, k nam pa prihaja vedno več tujih gostov (tudi na rekreacijo), smo se odločili, da bomo zraven pestre rekreacijske ponudbe ponudili tudi konferenčno dejavnost. Konferenčna dvorana bo v glavnem namenjena predstavitvam in testiranjem športne opreme blagovnih znamk, ki jih zastopamo (DANRHO, KWON, K-TAC, HÖNO). Konferenčna dvorana pa bo tudi na voljo (v najem) lokalnim društvom in klubom, ki nimajo svojih prostorov.

8ODE0WIMD9
Za delujoče podjetje smo skozi raziskavo tržišča preverili idejo širitve v novo rekreacijsko in konferenčno dejavnost) ter izdelali poslovni načrt s predstavitvijo dejavnosti in izdelka / storitve, z analizo konkurence, dobaviteljev, kupcev, analizo prednosti in slabosti ter priložnosti in nevarnosti ter podrobnim opisom načrtovane investicije. Na osnovi tržne raziskave ugotavljamo, da ja naša poslovna ideja uresničljiva.

 

Download full insight