Aktivna hiša Dragomelj – temelj energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja

Gradbeništvo

Študent: Gašper Fistravec

Gašper Fistravec je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal januarja 2022.

PDF

Diplomsko Delo Gašper Fistravec

Izbira teme diplomskega dela ni bila težavna, saj trenutno delam v podjetju, ki se ukvarja z montažo skoraj nič energijskih objektov.

Lahko bi zapisali, da je gradnja skoraj nič energijskih in pasivnih objektov postala uveljavljen standard, medtem ko je aktivna hiša še stopnička višje v smeri trajnostne gradnje z izrabo obnovljivih virov energije in posledično znižanega vpliva na okolje.

Naše podjetje je postavilo aktivno hišo v naselju Dragomelj pri Domžalah, ki je prva certificirana aktivna hiša s certifikatom Active House in prav tako tudi navdih za izdelavo diplomskega dela.

V diplomski nalogi bom predstavil osnovne značilnosti aktivne hiše, saj menim, da je skoraj nič energijska gradnja, gradnja prihodnosti.

Osnova aktivne hiše je količina porabljene energije, saj lahko za hlajenje in ogrevanje aktivnega objekta porabimo tudi do desetkrat manj energije kot pri klasični gradnji. V idealnih razmerah pa aktivna hiša proizvede celo več energije kot je porabi.

Aktivna hiša torej predstavlja gradnjo, ki je korak naprej pri merilu skoraj nič energijske hiše – porabe pod 15kWh/m²a.

Pri projektiranju in gradnji aktivne hiše stremimo k temu, da uporabimo čim več naravnih materialov (les, celuloza, kamena volna, lesno vlaknene plošče), za katere je značilen pozitiven vpliv na okolje.

Ta vpliv se ohranja tudi po končani uporabi, saj se lahko vgrajeni materiali ponovno uporabijo.

Glavne značilnosti načrtovanja aktivne hiše so: bivalno ugodje, vpliv na okolje in poraba energije.

Skozi projektno nalogo se bom podrobneje dotaknil zgoraj opisanih treh glavnih lastnostih aktivne hiše in jih podrobneje razdelal – prezračevanje, konstrukcija iz naravnih materialov, načrtovanje tlorisa, ogrevanje, naravna osvetlitev (steklene površine za skoraj nič energijsko gradnjo), ogrevanje s toplotno črpalko, toplotni pribitki, umestitev objekta na parcelo, sončna elektrarna, PHPP preračun, ipd.

Koncept aktivne hiše predstavlja skupek rešitev s čim manj emisijami, katere imajo pozitiven vpliv na okolje in so s tem pripomogle h kvalitetnejšem življenju in bivanju za vse nadaljnje generacije. Če smo v preteklosti le redko zasledili gradnjo aktivnih hiš, se danes njihovo število vse bolj povečuje.

Diplomsko Delo Gašper Fistravec

PDF

Diplomsko Delo Gašper Fistravec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X