Aktualnost in ekonomske posebnosti trgovanja s plemenitimi kovinami

Digitalni Marketing (HND) in Komercialist (VSŠ)

Študent: Lana Bučevec

Lana Bučevec je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Digitalni Marketing (HND) in Komercialist (VSŠ). Svoje diplomsko delo je zagovarjala februarja 2024.

PDF

Diplomsko delo Lana Bučevec

Diplomsko delo obravnava trg plemenitih kovin, posebno z vidika umestnosti v sodobnem času. Njegov namen je proučiti vedenje trga najpogosteje uporabljenih plemenitih kovin – zlata, srebra, platine in paladija – v kontekstu preteklosti ter na podlagi tega strniti ekonomske specifike trga obravnavanih kovin.

Z uporabo zgodovinskih pokazateljev tržnega obnašanja najpogosteje uporabljenih plemenitih kovin bomo opredelili štiri najočitnejše dejavnike, ki vplivajo na ekonomske posebnosti – ponudbo, ceno, povpraševanje in gospodarstvo. Obravnavali bomo razmere in dogodke, ki so v večji meri zaznamovali relevantni trg plemenitih kovin, nanj pa vplivali na način, ki je premotil njegovi homogenost in stanovitnost.

Za vsako izmed navedenih plemenitih kovin bomo prepoznali vzroke, ki so zgodovinsko vplivali na pospeševanje ali zaviranje njihove tržne aktivnosti. Poskušali bomo ugotoviti mero korelacije med trgi štirih plemenitih kovin, če ta obstaja.

Na podlagi konsistentnega odzivanja trga plemenitih kovin v kontekstu raznoterih istovrstnih zgodovinskih okoliščin bomo učinke teh povezali v skupek trendov, ki jih lahko, vsaj ohlapno, vzročno-posledično nanesemo na trg plemenitih kovin. Opisali bomo odziv trga na okoliščine gospodarskih kriz, specifično v času pandemije covida-19.

Dotaknili se bomo teme družbene odgovornosti podjetja, ki jo bomo sprva orisali v splošnem z merili slovenske in tuje (ZDA) interpretacije tematike, kasneje pa bomo v njenem kontekstu obravnavali globalno uspešno podjetje Heraeus, ki je eden od vodilnih akterjev na trgu plemenitih kovin.

V zaključku bomo svoje ugotovitve navezali na izhodiščno vprašanje o umestnosti trga plemenitih kovin in opredelili veljavnost oz. neveljavnost predpostavljenih hipotez, ki med drugim obravnavajo donosnost plemenitih kovin glede na bolj ali manj nedavno pretekli časovni okvir, cenovno gibanje v relaciji do redkosti na račun rudniškega pridobivanja ter korist prodaje oz. nakupa plemenitih kovin v času in razmerah nastajanja diplomskega dela.

Z namenom aplikativne uporabnosti diplomskega dela bomo za konec strnili nekaj preprostih napotkov in opozoril, ki bi služila kot popotnica (potencialnemu) investitorju v plemenite kovine.


 

Diplomsko delo Lana Bučevec

PDF

Diplomsko delo Lana Bučevec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X