Analiza in primerjava varčnih in navadnih spletnih strani

Grafično oblikovanje

Študent: Maša Žižek

Maša Žižek je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v septembru 2022.

PDF

Diplomsko delo Maša Žižek

Splet in spletna mesta porabljajo veliko več energije in virov, kot se uporabniki zavedajo. Splet zelo onesnažuje in bremeni okolje, ravno zaradi tega je v zadnjih letih prišlo do trenda oblikovanja varčnih spletnih strani oz. Sustainable Websites. Žal pa se te problematike še vedno zaveda malo ljudi, zato sem se odločila to tematiko obdelati v diplomski nalogi in jo tako približati širši množici.

Prvi del diplomske naloge je namenjen razlagi problematike onesnaževanja okolja zaradi spleta, trendu oblikovanja varčnih spletnih strani, ki se je začel kot odgovor na to problematiko, in teoretičnim vidikom oblikovanja varčnih spletnih strani.

Kot študentka smeri Grafično oblikovanje sem se osredotočila na grafične elemente, ki spletno stran naredijo bolj varčno: izbira tipografije, barv, fotografij, uporaba animacij in videoposnetkov, idr.

Drugi del diplomske naloge je namenjen analizi že obstoječe varčne spletne strani Organic Basics. V tem delu je razčlenjeno, kateri grafični elementi so tisti, ki to spletno stran naredijo varčnejšo od primerljivih spletnih strani.

Za primerjavo sem izbrala podjetje Lesema, ki sem mu kot izdelek k diplomski nalogi tudi izdelala spletno stran in jo potem za primerjavo preoblikovala tako, da je bolj varčna Pri tem sem se opirala predvsem na ugotovitve iz teoretičnega dela diplomske naloge. Seveda pa sem se tudi tukaj osredotočila na grafične elemente.

Glavna predpostavka, na kateri temelji diplomska naloga, je, da lahko z izbiro pravilnih oblikovalskih odločitev bistveno pripomoremo k zmanjšanju velikosti spletne strani.

Koliko emisij izloča določena spletna stran, se lahko izmeri s spletnim kalkulatorjem ogljikovega dioksida, ki je dostopen na: https://websiteemissions.com, in sem ga tudi sama uporabila, da sem izmerila emisije izbrane varčne spletne strani in spletne strani, ki sem jo v nadaljevanju preoblikovala.

S preoblikovanjem izdelka glede na grafične elemente, ki spletno stran naredijo bolj varčno, verjamem, da je moj izdelek bolj varčen in prijazen do okolja kot navadne spletne strani. Upam, da bo to diplomsko delo pripomoglo k večjemu poznavanju te tematike.


Diplomsko delo Maša Žižek

PDF

Diplomsko delo Maša Žižek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X