Analiza izdelave vrvnega bobna pri ročnem in robotskem varjenju

Strojništvo

Študent: Goran Rajnar

Goran Rajnar je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v maju 2023.

PDF

Diplomsko delo Goran Rajnar

V diplomskem delu obravnavam analizo izdelave vrvnega bobna in med sabo primerjam postopek ročnega načina varjenja z robotskim postopkom varjenja. Diplomsko delo je nastalo na podlagi obravnave realnega primera v podjetju BJB strojno ključavničarstvo, ki je zaradi večjega obsega naročil pred dilemo, nadaljevati izdelavo vrvnih bobnov z obstoječim proizvodnim postopkom, ali investirati v posodobitev tehnološke opreme, natančneje robotske celice.

V prvem delu diplomskega dela sem s pomočjo strokovne literature predstavil tehnike spajanja materialov s poudarkom na MIG/MAG varjenju. Opisal sem proces varjenja MIG/MAG, tehnološke značilnosti postopka in potrebno opremo za varjenje MIG/MAG. Prikazane so tudi prednosti in slabosti varjenja z omenjenim postopkom.

V nadaljevanju je v praktičnem delu predstavljen celoten potek izdelave vrvnega bobna. Na podlagi praktičnega primera sem pridobil potrebne podatke in jih nato v sklopu analize izdelave vrvnega bobna predstavil in izračunal lastno stroškovno ceno. Poglavje je razdeljeno na ročni postopek izdelave in na robotski postopek izdelave vrvnega bobna.

V tabeli analiza dela ročnega varjenja in v tabeli analiza dela pri robotskem načinu varjenja so opisane posamezne aktivnosti in čas trajanja, ki predstavljajo izhodišče za izračun normativnih časov

V zaključku diplomskega dela sem primerjal med sabo oba načina izdelave, tako iz vidika stroškov kakor tudi same kvalitete. Izračunal sem prihranek in s pomočjo grafov prikazal vrednost stroškov pri obeh postopkih izdelave. V sklopu krovne teme sem opisal področje varnosti, ki je zelo pomemben faktor v procesu izdelave.

Na koncu sem v zaključnem sklepu podal odgovor na zastavljene hipoteze in predstavil svoj pogled  o finančni smiselnosti investiranja v robotizirani način proizvodnje.

Diplomsko delo ponuja dragocen pogled na prednosti in slabosti obeh proučevanih proizvodnih postopkov ter zagotavlja pomembna spoznanja za podjetja, ki se srečujejo s podobnimi tehnološkimi izzivi.


 

Diplomsko delo Goran Rajnar

PDF

Diplomsko delo Goran Rajnar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X