Analiza odvodnjavanja strehe in travnatih površin na objektu Hlev za piščance Beznovci

Gradbeništvo

Študent: Matej Lovenjak Marič

Matej Lovenjak Marič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v februarju 2024.

PDF

Diplomsko delo Matej Lovenjak Marič

Diplomsko delo analizira sistem odvajanja meteorne vode na primeru Hleva za piščance v Beznovcih. Glavni cilj diplomskega dela je primerjati dejanski kanalizacijski sistem s teoretičnim izračunom, ki temelji na strokovni literaturi za dimenzioniranje, in poudariti pomen pravilnega dimenzioniranja za preprečevanje poplav ob ekstremnih nalivih.

Raziskava vključuje analizo zgrajenega sistema odvodnjavanja strehe in travnate površine ter primerjavo s teoretičnim izračunom količine padavinskih voda. Cilji vključujejo določitev minimalnega premera cevi, preverjanje vpliva različnih površin na količino vode ter preučevanje različnih vrst cevi in metod odvodnjavanja.

Uporabljene raziskovalne metode vključujejo opisni in analitični pristop ter analizo projektnih dokumentacij in teoretičnih izračunov. Delo predstavlja tudi vodilna podjetja na področju odvodnjavanja meteorne vode, pri čemer je posebej izpostavljeno podjetje Hauraton.

Diplomsko delo se osredotoča na analizo vpliva meteorne vode na urbana območja. Meteorna voda predstavlja ključni dejavnik v urbani hidrologiji, saj vpliva na kakovost in količino vode, ki se steka po površinah, kot so strehe, ceste in parkirišča.

Ključni izziv pri upravljanju meteorne vode v urbanih okoljih je ohranjanje njene kakovosti in količine, da se zmanjšajo negativni vplivi na okolje in človeško življenje. Eden od glavnih vidikov analize meteorne vode je določitev količine padavin, ki se steka s površin, imenovanih prispevne površine.

Prispevne površine vključujejo vse površine, s katerih se steka meteorna voda, in so ključnega pomena pri izračunu količine vode, ki vstopi v kanalizacijski sistem ali odteče v okolje. Jakost naliva, geometrija površin ter koeficienti odtoka in zakasnitve so pomembni parametri pri določanju količine padavin.

Pri določanju količine padavin se uporablja različne metode in modele, ki temeljijo na hidroloških principih. Med najpogostejšimi metodami so Curve Number metoda, rational formula in metoda distribucije padavin. Te metode omogočajo oceno količine padavin na podlagi različnih parametrov, kot so površinska grobost, naklon površine in vrsta tal.

Poleg določanja količine padavin je pomembno tudi upoštevati vpliv urbanega okolja na kakovost meteorne vode. V urbanih območjih se meteorna voda lahko hitro onesnaži s snovmi, kot so olja, soli, težke kovine in pesticidi, kar predstavlja dodaten izziv pri upravljanju meteorne vode.


 

Diplomsko delo Matej Lovenjak Marič

PDF

Diplomsko delo Matej Lovenjak Marič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X