Arhitekturna fotografija Jožeta Plečnika

Fotografija

Študent: Ines Jemenšek

Ines Jemenšek je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Ines jemenšek

Diplomska naloga se ukvarja z arhitekturo svetovno znanega arhitekta Jožeta Plečnika in dejavniki, ki vplivajo na arhitekturno fotografijo. Za to tematiko sem se odločila, ker me je arhitektura zmeraj zanimala in že dolgo nazaj sem se zaljubila v Plečnikovo Ljubljano.

Na začetku naloge je predstavljen arhitekt, njegovo življenje in stvaritve, s katerimi je zaznamoval Ljubljano. Podrobneje sem predstavila simbole, ki jih najdemo v različnih arhitekturnih motivih in elementih.

Ker sem želela dodatni izziv, sem se lotila analogne fotografije. Prvič sem uporabila velikoformatno kardansko kamero – mehovko. Spoznala sem njeno zgodovino ter se jo naučila uporabljati. Za uporabo takšnega fotoaparata so namreč potrebne izkušnje in izjemna previdnost.

Raziskala sem razlike med analogno in digitalno fotografijo, njihove prednosti in slabosti in kako mehovka pripomore pri tej zvrsti fotografije.

V eksperimentalnem delu sem predstavila težave, ki so se pojavile med fotografiranjem, ter način razvijanja negativov. Pred izvajanjem diplomske naloge nisem namreč še nikoli poskusila razviti negativa.

Tukaj sem dobila priložnost se tega naučiti ter se istočasno soočiti s svojimi strahovi. V nalogi sem postopek razvijanja opisala po korakih in tako bralcem omogočila boljšo preglednost. Naloga vključuje dejavnike, ki vplivajo na arhitekturo, in razlago uporabe različnih goriščnih razdalij.

Lotila sem se digitalne obdelave fotografij, kjer sem s pomočjo različnih orodij dosegla pravilno perspektivo.

Za raziskovalni del sem opravila intervju s fotografoma Stanetom Jerčičem in Miranom Kambičem. Hkrati sem se odločila za kratko glasovanje na socialnem omrežju, kjer sem raziskovala, katera vrsta fotografije ljudi bolj privabi k ogledu.

Med pisanjem diplomske naloge sem se veliko naučila, pridobila nove izkušnje in nova poznanstva. Združila sem fotografijo in arhitekturo, ki sta mi že nekaj let pri srcu. V nalogi sem raziskovala Jožeta Plečnika, analogno fotografijo in mehovko ter s tem dosegla boljše razumevanje digitalne fotografije.


Diplomsko delo Ines Jemenšek

PDF

Diplomsko delo Ines jemenšek

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X