Dvig produktivnosti in izboljšanje procesa z uporabo vitke proizvodnje

Strojništvo

Študent: Peter Robar

Peter Robar je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v aprilu 2024.

PDF

Diplomsko delo Peter Robar

V diplomskem delu je preučena možnost dviga produktivnosti v proizvodnem obratu s pomočjo izbranih metod vitke proizvodnje. Opisana je proizvodnja, razdeljena na posamezno, masovno in procesno, prikazana pa je tudi primerjava med temi tipi proizvodnje.

Poglobljeno je obravnavana zgodovina in razvoj vitke proizvodnje, s poudarkom na sedmih vrstah izgub (zaloge, čakanje/zamude, izmet, prekomerna proizvodnja, nepotrebni gibi, transport, pretirana obdelava) ter petih osnovnih načelih vitke proizvodnje (vrednost z vidika kupca, tok vrednosti, pretočnost, vlečenje, prizadevanje za odličnost).

Predstavljene so izbrane metode vitke proizvodnje, kot so JIT, KANBAN, SMED in KAIZEN.

V nadaljevanju je opisano obstoječe stanje v proizvodnji, podjetje samo, njegova organizacijska struktura in strojna oprema. Izvedena je analiza vseh obstoječih težav in izgub proizvodnje, ki so bile v okviru vitke proizvodnje razdeljene na Muda, Muri in Mura.

Za uspešno načrtovanje in izvedbo izboljšav so izmerjeni ključni kazalniki stanja proizvodnje, kot so produktivnost, kapaciteta, izkoristek, učinkovitost procesnega cikla, takt proizvodnje in pretočnost. Nato je predstavljeno uvajanje vseh štirih izbranih metod vitke proizvodnje v proizvodni obrat.

V tem delu je podrobno predstavljen potek ugotavljanja stanja proizvodnje pred uvedbo izboljšav in stanje po njihovi uvedbi. Prikazan je postopek simulacije 1., 2. in 3. kroga, s katerim določamo, kaj je v proizvodnji najbolj smiselno spremeniti, da bo dobro obratovala. Predstavljene so različne metode (5S, načrtovanje toka vrednosti, standardizirano delo, 6 sigma) s katerim dosežemo bolj urejeno proizvodnjo, boljši pretok materiala in informacij, manj izmeta ter posledično višjo kakovost izdelkov.

Predstavljene so različne aktivnosti, ki jih morajo opraviti delavci, stroji ter izdelki, da dosežemo želene rezultate. Prikazana je uvedba koncepta SMED ter prihranki, ki smo jih z njo dosegli. Proti zaključku tega dela pa je predstavljena kakovost, ki je že vgrajena v izdelke ter kako digitalizacija vpliva na rezultate procesa.

Na koncu je izvedena primerjava meritev pred in po uvedbi izbranih metod vitke proizvodnje. Ugotovljeno je bilo, da so se izboljšali vsi ključni kazalniki stanja proizvodnje, vključno s produktivnostjo. Raziskava postavljenih hipotez in trditev je pokazala, da so vse smiselno opredeljene in potrjene.


 

Diplomsko delo Peter Robar

PDF

Diplomsko delo Peter Robar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X