Grafično oblikovanje tedenskega časopisa in redizajn: študija primera Podjetja za informiranje – Vestnik

Grafično oblikovanje

Študent: Vanesa Jaušovec

Vanesa Jaušovec je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v aprilu 2023.

PDF

Diplomsko delo Vanesa Jaušovec

V diplomskem delu smo raziskali zgodovino časopisa in njegovo tipično strukturo. Podrobno smo nato predstavili in analizirali oblikovanje časopisa Vestnik. Ob koncu smo naredili redizajn njegove naslovnice.

Časopis Vestnik je tedenski časopis, ki izhaja vsak četrtek. Pokriva večinoma novice iz Pomurja, vendar v njem lahko preberete tudi novice iz Slovenije in sveta. V diplomskem delu bomo podrobno analizirali ta časopis in naredili redizajn naslovnice.

Še prej bomo raziskali zgodovino časopisa, njegove lastnosti in celoten postopek oblikovanja. S praktičnim znanjem bomo potem naredili redizajn naslovnice. Ker s podjetjem sodelujemo, bomo izpostavili tudi trenutna opažanja in naredili primeren izdelek. Raziskali bomo tudi tisk in njegov vpliv na naravo ter trajnost.

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela – teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo raziskali zgodovino, vrsto, strukturo časopisa in njegov tisk. Nato smo si vse to podrobneje ogledali na primeru Vestnika, pri čemer smo analizirali eno številko časopisa.

Natančneje smo si ogledali oblikovanje, in sicer postavitev, tipografijo, barve, fotografije … Analizirali smo naslovnico časopisa, eno od tekočih strani s pagino Aktualno in zadnjo stran. Odločili smo se za te strani, saj sta prva in zadnja stran eni od pomembnejših za bralca ter sta prav poseben izziv za oblikovalca. Tekočo stran smo izbrali, da predstavimo vsebino časopisa. Kasneje opišemo postopek oblikovanja časopisa.

Natančneje smo opisali, v katerem programu najde oblikovalec članke, nato v katerem programu oblikujemo časopis, kako se lotimo oblikovanja, katere so stalnice, vnašanje samih člankov in fotografij ter oblikovanje le-teh. Dotaknili se bomo tudi priprave za tisk, kako pripravljamo fotografije in PDF formate zanj.

V praktičnem delu smo zasnovali redizajn naslovnice Vestnika. S predhodnim znanjem iz prakse ter med pisanjem diplomskega dela smo s pomočjo razmišljanja in risanja skic našli ustrezen rezultat. Predstavili smo miselni proces pri oblikovanju ter svoje ugotovitve argumentirali.

Svoj izdelek smo predstavili tudi podjetju. Želeli smo nadgraditi izgled trenutne naslovnice časopisa, saj je ta že nekaj let enaka.


Diplomsko delo Vanesa Jaušovec

PDF

Diplomsko delo Vanesa Jaušovec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X