Hiša iz slame

Gradbeništvo

Študent: Simon Bračič Jagerič

Simon Bračič Jagerič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2021.

PDF

Diplomsko delo Simon Bračič Jagerič

V pričujoči diplomski nalogi smo predstavili hišo iz slame. V uvodu smo najprej opisali področje, na katerega se nanaša naše diplomsko delo, ter opredelili problem. Predstavili smo namen, cilje, osnovne trditve ter predpostavke. Opisali smo tudi uporabljene raziskovalne metode.

V nadaljnjih poglavjih smo definirali, kaj je slama, nato pa opisali tudi njene lastnosti ter razložili, katere so še druge možnosti njene uporabe. Predstavili smo, kako so se slama oziroma slamnate bale v gradbeništvu uporabljale nekoč in kako danes.

Slikovno smo prikazali prve najbolj znane hiše iz slame v tujini in pri nas ter opisali nekatere njihove zanimivosti. V nadaljevanju smo predstavili vrste konstrukcij in značilnosti le-teh (les; bala, ki nadomesti leseno skeletno konstrukcijo; bala kot izolativni element v leseni skeletni konstrukciji in drugi načini).

Nato smo opisali dve vrsti naravnih ometov, to sta ilovnati omet in apneni omet. Pri prvem smo nanizali ugodne lastnosti teh ometov ter njihovo izdelavo na slamo. Pri apnenem ometu smo razložili, kaj je to žgano apno in kaj gašeno.

Nadaljevali smo z opisom testov in certifikatov, zanimala sta nas požarna varnost in toplotna izolativnost slamnate stene. Kot zanimivost smo predstavili poseben način gradnje iz slamnatih bal, to je montažna gradnja, znotraj katere so stene že v naprej delavniško pripravljene, njihova montaža pa nato izvedena na samem mestu gradnje.

Tovrstno gradnjo nam je v intervjuju predstavil direktor podjetja Snopje, proizvodnja in storitve, d. o. o., Tomaž Činč.

Z njim smo se pogovarjali o njegovem pogledu na tovrsten način gradnje ter posameznih segmentih gradnje hiše iz slamnatih bal – stene oz. ogrodje hiše, streha, predelne stene in strop, tla hiše, fasada, ilovnati ometi in njihov vpliv na zdravje, stavbno pohištvo, inštalacije, ogrevanje, kopalnica.

Prikazali smo še slabosti in prednosti gradnje iz slame, kot jih vidijo posamezni gradbeni strokovnjaki in avtor tega diplomskega dela, ter zaključili s primerom iz prakse.

Opisali smo posamezne faze gradnje hiše iz slamnatih bal, katere lastnik je avtor tega diplomskega dela, ki smo jih tudi slikovno podkrepili.

V zaključku smo na osnovi preučitve strokovne literature, lastnih izkušenj pri gradnji ter informacij, pridobljenih v intervjuju z direktorjem podjetja Snopje, proizvodnja in storitve, d. o. o., Tomažem Činčem potrdili hipoteze.

Hipoteze so se nanašale na zaščito slame pred zunanjimi vplivi, požarno varnost hiše iz slame, njeno življenjsko dobo, doseganje normativov pasivne gradnje ter slamo, ki prevzema vlogo nosilnosti objekta.

Diplomsko delo Simon Bračič Jagerič

PDF

Diplomsko delo Simon Bračič Jagerič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X