Implementacija predpisov pri postavitvi in uporabi zasebne polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin

Strojništvo

Študent: Andrej Flakus

Andrej Flakus je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal junija 2022.

PDF

Diplomsko delo Andrej Flakus

Zemeljski plin je fosilno gorivo in je produkt razkroja organskih snovi. Njegova nahajališča so pod površjem zemlje in je običajno povezan z nahajališči z nafto. Tvori ga zmes ogljikovodikov, od katerih je največ metana CH4. V manjših količinah so prisotni še etan, propan, butan, ogljikov dioksid in dušik. Je nestrupen in je lažji od zraka, brez barve in vonja. Zaradi varnostnih razlogov se mu v distribuciji dodaja sredstvo za odoriranje.


Transport zemeljskega plina poteka po distribucijskem omrežju zemeljskega plina po regionalnih in lokalnih plinovodnih omrežjih od prevzemnega mesta plina na prenosnem sistemu do uporabnikov plina. V Sloveniji poteka distribucijsko plinovodno omrežje v 85 občinah, ki so v opravljanju lokalnih operaterjev distribucijskega sistema zemeljskega plina.

Zaradi vse večje skrbi za zdravo in čisto okolje se uporaba zemeljskega plina v prometu znatno povečuje. Zemeljski plin je danes, razen vodika, najčistejše alternativno gorivo za pogon in ogrevanje. Emisije ogljikovega dioksida CO2 v prometu predstavljajo skoraj četrtino vseh globalnih emisij.

Z uporabo stisnjenega zemeljskega plina v prometu pripevamo k veliko manjšim emisijam in bistveno manjšemu deležu trdih delcev v izpušnih plinih. Stisnjen zemeljski plin je tehnološko obdelan, komprimiran na 200 barov, s čimer kot tak zavzame malo prostora.

Ponudba vozil na alternativni pogon se na trgu povečuje. Sem sodijo tudi vozila s pogonom na stisnjen zemeljski. Za polnjenje rezervoarjev osebnih in tovornih vozil s stisnjenim zemeljskim plinom imamo v Sloveniji pet javnih polnilnic.

Polnjenje je udobno in hitro ter primerljivo s polnjenjem vozila na bencinski črpalki. Napredek in razvoj tehnologije je prispeval k razvoju zasebnih polnilnic, katere postavitev smo izvedli tudi v Plinarni Maribor, kjer sem zaposlen.

V sklopu aplikativnega dela raziskovalne naloge sem opisal postopek in potrebne aktivnosti gradnje in postavitve polnilnega mesta. Hkrati sem preučeval in implementiral zahteve zakonodaje za ustrezno umestitev v prostor, tehnično skladno postavitev in obratovanje ter skladno vzdrževanje polnilnega mesta.

Z implementacijo relevantnih predpisov sem zagotovil skladnost projekta postavitve, uporabe in vzdrževanja zasebne polnilne postaje na stisnjen zemeljski plin.

Diplomsko delo Andrej Flakus

PDF

Diplomsko delo Andrej Flakus

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X