Implementacija sistema TrueNAS za celovito upravljanje s podatki

Programsko inženirstvo

Študent: David Mihalič

David Mihalič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Informatika - modul Programsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal januarja 2024.

PDF

Diplomsko delo David Mihalič

Diplomsko delo temelji na implementaciji sistema za doseganje celovitega upravljanja s podatki, kar predstavlja različne izzive novodobnim organizacijam. Celovito upravljanje s podatki predstavlja sistem, ki ga lahko porazdelimo na osem pomembnih komponent, ki vsaka na svoj način definira svojo raven upravljanja. Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični del, implementacijo sistema in njegovo analizo delovanja.

Teoretični del predvsem zajema vse potrebne ključne gradnike ali komponente, ki sestavljajo skupno sožitje za doseganje potrebne ravni celovitosti upravljanja s podatki. V sklopu komponent smo definirali glavne vrste arhitekture ter koncepte in metode modeliranja podatkov. Izpostavili smo načine administracije in integracije podatkov ter doseganja njihove ustrezne kakovosti.

Velik poudarek je temeljil na komponenti varnosti, ki posameznikom in organizacijam predstavlja vse večji izziv pri nenehnem prilagajanju novim potencialnim varnostnim grožnjam njihovih podatkov. Vse skupaj se poveže znotraj komponente nadzora upravljanja podatkov, ki na podlagi izpostavljenih komponent določa politike in postopke upravljanja podatkov.

V drugem delu diplomskega dela smo se poglobili v celovit postopek implementacije platforme TrueNAS za doseganje zastavljenih potreb želene ravni celovitosti upravljanja s podatki. Izpostavili smo glavne informacije o izbrani platformi ter njene glavne funkcionalnosti in prednosti.

Po posameznih korakih smo definirali želeno konfiguracijo sistema. Kreirali smo glavni podatkovni prostor, katerega smo porazdelili na različne nabore podatkov. Nastavili smo vse datotečne uporabniške pravice za kontroliranje dostopov do določenih podatkov, kot tudi različne aktivnosti arhiviranja in varovanja podatkov in sistema.

Analiza implementiranega sistema zajema namenske praktične primere, ki temeljijo na testiranju delovanja implementiranega sistema. Za ta namen se je pridobilo javno dostopne podatke velikih količin, katerih vsebina se ni razkrivala in s katerimi smo izvajali različne potrebne aktivnosti za preverjanje celovitosti upravljanja s podatki.

Ugotovitve diplomskega dela na podlagi teorije, implementacije sistema in njegove analize so predstavile pozitivno raven rezultatov, ki so potrdili možnost implementacije celovitega sistema za upravljanje s podatki.


 

Diplomsko delo David Mihalič

PDF

Diplomsko delo David Mihalič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X