Izdelava video navodila na primeru osnovne obdelave slik v programu Adobe Photoshop

Fotografija

Grafično oblikovanje

Študent: Domen Bolko

Domen Bolko je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjal januarja 2018.

PDF

Diplomsko delo Domen Bolko

V sklopu raziskovalne naloge sem ob kreaciji in predstavitvi video izdelka opredelil naslednja raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze in pridobil odgovore nanje:

– Video navodilo je boljše kot navodilo na papirju.
Iz rezultatov je razvidno, da je več kot trem četrtinam anketirancev (76,5 %) video navodilo prijaznejše in so ga izbrali. Starejša generacija (36 let navzgor) se je na podlagi vseh štirih odgovorov odločala v korist navodilu na papirju.

– Ta pristop je bližji izbrani ožji ciljni skupini – oblikovalcem v razredu.
Iz ankete je razvidno, da je širšemu krogu oblikovalcev najbolj ustrezno video navodilo, s pomočjo katerega se lažje naučijo ali preučijo in razumejo navodila.

– Za osnovno obdelavo slik in uporabo osnovnih orodij ter funkcij lahko želeno oblikovanje dosežemo tudi z alternativnimi programi Adobe Photoshop.
Za nekaj osnovnih funkcij je to mogoče trditi, vendar ob zahtevnejši uporabi in globljem posegu v sliko to ni več mogoče.

Izbran krog oblikovalcev, ki so sodelovali v anketi, pri svojem delu uporablja zgoraj omenjene alternativne programe, le nekateri uporabljajo program Adobe Photoshop. Za osnovno oblikovanje si lahko oblikovalci poiščejo bližnjice in preprosto uporabljajo program, ki ga poznajo in je cenovno dostopnejši. Dejstvo je, da je program Adobe Photoshop težje poganjati na odprtokodnih operacijskih sistemih, npr. Linux, Ubuntu. Možno ga je sicer poganjati preko vmesnika ali skripte, vendar so posledica zmogljivostne razlike (hitrost izvajanja).
Ukvarjanje z oblikovanjem in programi postaja vse bolj iskano, zato je tudi oblikovalcev veliko več. Poskušamo se specializirati za svoje področje ter ga raziskati podrobno, saj je oblikovanje zelo razširjena tema. Vsakodnevno se srečujemo in smo v stiku s fotografijo ali tipografskimi elementi. Oblikovanje je v velikih primerih pomembno tudi za podjetja, ki potrebujejo celostno grafično podobo, s katero predstavljajo svoje produkte ali se oglašujejo pod svojim imenom. Prav tako je povezano s prodajo izdelkov, ki imajo svojevrstno oblikovano embalažo ali vizualno podobo. Združevanje slik je ena izmed najbolj pogostih tehnik, ki bi jo moral oblikovalec poznati. Fotografije, ki sem jih uporabil v diplomskem delu, so brezplačne in namenjene za uporabo, poseganje in oblikovanje. Ob pisanju diplomskega dela sem se naučil veliko stvari, ki jih prej nisem poznal. Naučil sem se, koliko časa je v resnici potrebnega za prikaz orodij in njihove razlage. Pomembna je uporaba pravilnega vrstnega reda orodij in prilagajanja naprednih lastnosti. Prav tako je zelo pomembno shranjevanje dokumenta, ne glede v katerem programu oblikujemo, saj lahko pride do napak v programu in se nam posledično izgubi celoten projekt, če ga nismo shranili. S tem se zavarujemo pred morebitno napako v programu in izgubo podatkov. Poučil sem se, da je pomembno spremljati histograme, ki prikazujejo dejansko stanje fotografije in spekter barv.
Menim, da lahko uporabnik, ki si ogleda moje diplomsko delo ter končni izdelek, z uporabo orodij, ki sem jih opisal, in s sledenjem ter uporabo slik, pride do želenega učinka ali celo boljšega. Seznani se lahko z uporabo ter namenom osnovnih orodij in naprednih funkcij elementov. Veliko je odvisno od idej ter želja posameznika ali oblikovalca. Opazil sem, da veliko ljudi ureja fotografije s pametnimi telefoni. Posledično jim aplikacije ne omogočajo takšnega nabora orodij ter globokega posega v fotografijo, a vseeno dosežejo učinek oblikovanja oziroma montaže. Ugotovil sem, da imajo v večini primerov ljudje veliko željo po oblikovanju, vendar imajo premalo samoiniciative in osnovnega znanja o samih oblikovalskih programih.
Če pogledam v prihodnost, lahko zatrdim, da bodo programi za oblikovanje še prijaznejši do uporabnikov, nove tehnologije in oprema pa bodo omogočali hitrejšo obdelavo izdelka. Vsekakor človeške roke ne bo zamenjala umetna inteligenca, saj so navsezadnje bistvo človeka njegove ideje in ustvarjalnost.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Domen Bolko

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.