Načrtovanje trajnostnega poročanja v izbranem podjetju na podlagi okolskega standarda GRI 300

Računovodja

Študent: Simona Šinkovec

Simona Šinkovec je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Simona Šinkovec

Ekosocializem je nova trajnostna perspektiva, ki spodbuja konkretne sistemske spremembe, s katerimi postavlja človeka in planet na prvo mesto. Usmerja k politikam, ki temeljijo na nefinančnih kriterijih, kot so družbene potrebe, dobro počutje posameznika in ekološko ravnovesje.

Postavlja strukturne spremembe v ekonomiji, ki bi z demokratičnim okoljskim planiranjem vzpostavile družbeno in ekološko prosperiranje.

Trajnostno poročanje je po trenutni evropski zakonodaji obvezno za velika podjetja nad 500 zaposlenimi, ki morajo v svojem letnem ali ločenem poročilu razkriti ustrezne in koristne informacije, pomembne za razumevanje njihovega razvoja, uspešnosti, položaja in učinka njihovih dejavnosti.

Ustrezno razkrivanje nefinančnih informacij je bistveno za trajnostno financiranje. V pripravi je tudi nova evropska Direktiva za korporativno poročanje, ki bo sprejeta do konca leta 2022.

Trajnostno (okoljsko in zeleno) računovodstvo za trajnostno poročanje je sodobno področje računovodstva, ki v Sloveniji še ni dovolj razširjeno v praksi podjetij. Za dober menedžment je pomembno poznavanje računovodskih znanj in pa širši pogled na problematiko, ki zadeva razvoj podjetja.

Trajnostno računovodstvo obsega tri temeljna področja poročanja, ekonomsko, družbeno in okoljsko. Pogoj za vzpostavitev trajnostnega računovodstva je preusmeritev podjetja v trajnostni razvoj. Trajnostni razvoj pomeni skladno integracijo ekonomske, okoljske in družbene učinkovitosti podjetja.

Uvajanje trajnostnega poročanja v podjetje pomeni tudi uvajanje sprememb na (nova zelena) delovna mesta.

GRI (ang. Global Reporting Initiative) je globalna iniciativa za trajnostno poročanje in neodvisna mednarodna organizacija s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. Postavila je mednarodne Standarde GRI za trajnostno poročanje, katerih glavni namen je zagotoviti transparentnost, kako organizacije prispevajo k trajnostnemu razvoju.

V diplomskem delu smo se osredotočili na pripravo trajnostnega poročila za izbrano podjetje s poudarkom na okoljskem poročanju na podlagi Standarda GRI 300. Izdelali smo seznam materialnih tem in predlog trajnostnega poročila za izbrano podjetje.

Diplomsko delo Simona Šinkovec

PDF

Diplomsko delo Simona Šinkovec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X