Nekateri vidiki varovanja Pošte

Varovanje

Študent: Zdravko Kokot

Zdravko Kokot je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjal januarja 2021.

PDF

Diplomsko delo

V diplomskem delu z naslovom Nekateri vidiki varovanja Pošte, bom predstavil Pošto, kot infrastrukturni subjekt, z obširno paleto storitev in dejavnosti, ki jih bom na kratko opisal, osredotočil pa se bom na področje učinkovitosti problematike preprečevanja ropov poštnih poslovalnic. Pošta kot inštitucija s finančnim poslovanjem je velikokrat tarča nepridipravov, ki skušajo z ropi priti do hitre protipravne premoženjske koristi. S tem ogrožajo življenje in zdravje delavcev v poštnih poslovalnicah. Velik pomen pri zaščiti teh dejanj ima učinkovito varovanje poštnih poslovalnic, tako fizično kot tehnično in mehansko, z vsemi razpoložljivimi sredstvi, kar bom raziskal. Prepričal se bom, če uvedba tehničnega varovanja pripomore k zmanjšanju števila ropov. Spoznal bom kriminalno ogroženost Pošte Slovenije in se seznanil z njeno varnostno politiko. Pošta kot inštitucija se mora ravnati po predpisih in zakonih, ter drugih aktih. Eden izmed njih je Zakon o poštnih storitvah, pri katerem bom predstavil 51. člen, ki opredeljuje zaupnost poštnih pošiljk in varstvo osebnih podatkov, 52. člen, ki govori o višini odškodnine izvajalca poštnih storitev, 55. člen pokriva zakoniti nadzor in 61. člen navaja zakonodajo s področja zagotavljanja informacij. Organizacija varovanja, na področju Pošte kot inštitucije, je zelo pomemben vidik na področju zagotavljanja varnosti in učinkovitosti pri preprečevanju kaznivih dejanj v pošti, pri čemer je v veliko pomoč fizično in tehnično varovanje. Tako kot pri vseh ostalih storitvah Pošte Slovenije, ima tudi kakovost prejema in predaje vrednostnih pošiljk izreden pomen, čemur pripomore sledljivost vrednostnih pošiljk.
Raziskal bom to področje in ga v diplomski nalogi predstavil. Pošta veliko skrb nameni varnosti delavcev pošte z zagotavljanjem ustrezne varnostne in zaščitne opreme. Uporaba zaščitne opreme pripomore pri zmanjševanju poškodb, ki nastanejo pri delu. Ali delavci pošte med
delom uporabljajo zaščitno in varnostno opremo, je tematika, s katero se bom v diplomski nalogi ukvarjal in jo skušal raziskati. Pošta je poskrbela tudi pri varnosti z ustrezno signalizacijo na objektih. Označene so poti za hojo delavcev po halah, kakor tudi transportne poti zunaj
objekta namenjene vozilom. Varnostna politika Pošte Slovenije zajema poleg tehničnega in fizičnega varovanja ljudi in premoženja tudi obvladovanje vseh varnostnih tveganj, ki so posledica kakršnihkoli kriminalnih dejanj. Korporativna varnostna politika posebno pozornost
namenja ravno področju zmanjševanja tveganj za nastanek kriminalnih dejanj tretjih oseb, kakor tudi nastanku škodnih dejanj. Družba nudi tudi podporo žrtvam kriminalnih dejanj.

Diplomsko delo Zdravko Kokot

PDF

Diplomsko delo

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.