Obdavčitev športnikov in oblike poslovanja

Računovodja

Študent: Lara Prosenjak

Lara Prosenjak je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Lara Prosenjak

Diplomsko delo obravnava vrste dohodkov športnikov in različne oblike poslovanja. Osredotočila sem se na davčni vidik poslovanja in pomen različnih oblik zaposlitve na posameznikovo napredovanje v športu.

Na začetku sem natančneje opredelila namen, cilje in osnovne predpostavke diplomskega dela, kasneje pa nadaljevala z zadanimi hipotezami in raziskovalnimi metodami.

V velikem obsegu diplomskega dela sem svoja raziskovanja temeljila na slovenski davčni zakonodaji, kjer sem si predvsem pomagala z zakoni ZDoh-2, ZGD-1, ZDR-1, ZDDPO-2, ZŠPO-1 ter ostalimi.

Na podlagi raziskovanega sem svoje delo razvrstila na poslovanje med poklicnimi in vrhunskimi športniki, med fizičnimi in pravnimi osebami ter med rezidenti in nerezidenti. V jedru diplomskega dela sem najprej omenila vrste dohodkov, ki jih športnik lahko prejema, in kakšen je njihov davčni vpliv na posameznika.

Tukaj gre predvsem za državna in tuja plačila športnikom, ki so po davčni uredbi dokaj neurejena, saj športnik v veliko pogodbah izpolnjuje vse elemente delovnega razmerja, svoje delo pa opravlja v drugih civilnopravnih pogodbah.

Športnik bi v tem primeru moral opravljati delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Sledile so oblike zaposlovanja športnikov v Sloveniji, kjer bi posebej izpostavila možnost zaposlitve vrhunskih športnikov v državni upravi, ki jim omogoča nadaljnjo karierno pot ob morebitnem zaključku s športnim tekmovanjem.

Prav tako sem natančneje opisala pomen fizične in pravne osebe ter naredila primerjavo med odvisno in neodvisno zaposlitvijo. V

četrtem odstavku diplomskega dela sem opisala položaj rezidentov in nerezidentov v Sloveniji, ki temelji na zakonu o dohodnini ter njihov davčni in računovodski vidik. Tukaj sem opravila tudi izračune obračuna plače redne zaposlitve ter plače podjemne pogodbe.

V petem in zadnjem poglavju sem se lotila problematike športnikov v času pandemije koronavirusa, kjer so se športniki poleg zdravstvenih težav srečevali tudi s problemi prepovedi tekmovanj in s strogimi protikoronskimi ukrepi.

V zaključku diplomskega dela sem preverila hipoteze, ki sem si jih zastavila na začetku raziskovanja, ter jih potrdila oziroma zavrgla. V sklepu naloge sem ovrednotila in opredelila temo tega diplomskega dela skupaj z lastnim mnenjem.

Diplomsko delo Lara Prosenjak

PDF

Diplomsko delo Lara Prosenjak

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X