Oblikovanje digitalnega lika in ilustriranega okolja za video igro

Grafično oblikovanje

Študent: Tina Horvat

Tina Horvat je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v septembru 2023.

PDF

Diplomsko delo Tina Horvat

V diplomskem delu obravnavam nekatere vizualne elemente, ki so pomembni v produkciji videoiger. Podrobneje se posvetim izdelavi glavnega lika, konceptu ozadij, animaciji teka in skoka ter ilustrirani naslovnici za videoigro.

V prvem poglavju se osredotočam na zgodovino videoiger, in sicer njihov razvoj od preprostih črno-belih kvadratov in črt na ekranu do današnjih grafičnih mojstrovin, ki imajo prostrane svetove, polne zanimivih dogodkov in zgodb. Na kratko predstavim vrste dvodimenzionalnih iger, ki jih danes poznamo, in na kakšen način so narejene.

V drugem poglavju se lotim raziskave vpliva barv in oblik na počutje ljudi. Tukaj se navezujem na krovno temo Umetnost, oblikovanje in dobro počutje. Skozi raziskavo želim dokazati, ali lahko barve in oblike resnično vplivajo na počutje ljudi. Na koncu poglavja izpeljem raziskavo, v kateri sprašujem sodelujoče ob vizualnih izsekih iz iger in povzamem njihove odgovore.

V tretjem poglavju se lotim izdelave lika za videoigro, kjer ob doslednem sledenju teoriji o oblikovanju lika poskušam priti do končne rešitve. Navedem teoretične vidike, kateri elementi pripomorejo k dobro oblikovanemu dizajnu lika in sveta.

Opišem pomembnost namizne raziskave kot pomoč za oblikovanje celotne videoigre in kakšno vlogo igrata osebnost in karakter lika za njegov dizajn. Lik oblikujem tako, da ima na ljudi enkrat pozitiven, drugič negativen vpliv. Na kratko dodam pomembnost rekvizitov za igro.

V četrtem poglavju raziščem, kaj je konceptualni osnutek in njegov pomen pri izdelavi videoiger, kakšno vlogo igra in zakaj je nujen element produkcije. Tukaj oblikujem ozadja za stopnje v igri, ki se nanašajo na krovno temo in vpliva barv na človeško počutje.

V petem poglavju izdelam animacijo in navedem teoretične vidike animacije. Opišem njeno vlogo pri ustvarjanju iger in kako se imenujejo animirani liki za videoigre.

V šestem, zadnjem poglavju se lotim raziskave, kako lahko ilustracija vizualno preda idejo o vsebini igre. Teorijo nato praktično uporabim pri risanju ilustracije za naslovnico na škatli od videoigre.


 

 

Diplomsko delo Tina Horvat

PDF

Diplomsko delo Tina Horvat

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X