Oblikovanje spletnih in tiskanih modnih revij

Grafično oblikovanje

Študent: Maruša Črešnar

Maruša Črešnar je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v septembru 2022.

PDF

Diplomsko delo Maruša Črešnar

Oblikovanje grafičnega izdelka je obsežen proces, zato se moramo pred oblikovanjem dobro organizirati, raziskovati, načrtovati in pridobiti čim več koristnih informacij, da bomo lahko s končnim izdelkom uresničili potrebe in želje ciljne skupine.

Diplomsko delo sem razdelila na tri večje dele: teoretičnega, raziskovalnega in praktičnega.

V teoretičnem delu sem preučevala literaturo in pridobivala znanje o zgodovini revije, kdaj in kako je nastala prva ženska revija, kdo jo je oblikoval in katera ciljna publika jo je prebirala.

Na podlagi strokovne literature sem zapisala, kaj sploh je revija, katere vrste revij poznamo, kaj vse vključuje njeno oblikovanje in s katerimi delovnimi procesi moramo biti seznanjeni, da lahko oblikujemo grafični izdelek.

Raziskovala sem barvne modele, s katerimi se srečamo pri oblikovanju in tisku, katere vrste tiska uporabljamo za tiskanje velikih in tudi manjših naklad ter katere formate poznamo. V teoretičnem delu sem opisala tudi oblikovanje in načrtovanje digitalne revije.

V raziskovalnem delu sem primerjala revije na tujem in domačem trgu. To mi je pomagalo pri oblikovanju nove modne revije. Raziskovala sem, katere modne revije poznamo, kako sta oblikovana notranjost in ovitek, kaj jih povezuje, ali uporabljajo tudi digitalno verzijo, s čim pritegnejo ciljno publiko.

Zanimala me je cena in možne naročnine na določene revije. Osredotočila sem se na revije, ki se po vsebini in izgledu najbolj približajo reviji Olivia. Pred oblikovanjem sem določila ciljno publiko in ustvarila spletna vprašalnika, s katerima sem pridobila koristne povratne informacije, da sem se lahko pri oblikovanju revije čim bolj približala svoji ciljni publiki ter upoštevala njihove želje in potrebe.

V praktičnem delu sem oblikovala modno revijo Olivia. Ciljna skupina so ženske, stare med 18 in 50 let. Revija Olivia izhaja dvakrat na mesec in ima približno 35 strani, stane pa 3 evre.

Načrtovanje revije sem začela z ustvarjanjem uredniškega načrta na podlagi pridobljenih informacij s spletnim vprašalnikom. Revijo sem začela oblikovati na listu papirja in nadaljevala v računalniškem programu Adobe Indesign. Oblikovala sem revijo minimalističnega, elegantnega in urejenega videza.


 

Diplomsko delo Maruša Črešnar

PDF

Diplomsko delo Maruša Črešnar

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X