Odzivnost uporabnikov na sistematično elektronsko pošto s pomočjo CRM orodja

Komercialist

Študent: Ana Mari Höchtl

Ana Mari Höchtl je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Komercialist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala oktobra 2022.

PDF

Diplomsko delo Ana Mari Höchtl

Nobeno marketinško področje se ne razvija hitreje kot tehnologije digitalnega marketinga. Posledično ostaja ohranjanje stika z digitalnimi koncepti in aktivna uporaba le-teh v praksi največja prioriteta in hkrati največji izziv sodobnega marketinga.

E-mail marketing kot kanal trženja pomaga pri vzpostavljanju in krepitvi odnosov z uporabniki ter izboljšuje ozaveščenost med organizacijo in prejemniki. Za uspešno vzpostavitev e-mail marketinške kampanje je najprej potrebno vzpostaviti baze uporabnikov, ki predstavljajo ciljne skupine organizacije.

Le-ta je sestavljena iz velike količine podatkov o uporabnikih, ki nam omogočajo ustvariti čim bolj prilagojeno izkušnjo glede na njihove navade, potrebe, želje in motive. Količino podatkov je smotrno organizirati znotraj različnih orodij.

Eno izmed takšnih je CRM sistem – sistem za upravljanje odnosov s strankami, ki poskrbi za optimizacijo eksternih odnosov podjetja in izboljšano interno komunikacijo med zaposlenimi z orodji avtomatizacije.

V teoretičnem sklopu diplomskega dela smo se najprej dotaknili digitalnega marketinga in uvrstili pojem e-mail marketinga znotraj kanalov digitalnega marketinga. V nadaljevanju smo predstavili postopek priprave marketinške strategije in natančneje prepoznali definicijo, vlogo in načine personalizacije v elektronskih sporočilih.

Sledila je definicija pojma CRM sistema in predstavitev nekaterih prednosti implementacije tega orodja. V nadaljevanju smo predstavili pomen CRM sistemov v komuniciranju preko elektronske pošte in dodano vrednost, ki jo lahko ustvarijo.

V raziskovalnem delu smo predstavili podjetje, ki je bilo plod naše raziskave, in ugotavljali njegove potrebe po implementaciji CRM sistema. Na podlagi tega smo izluščili ustrezne parametre in pripravili primerjavo med dvema CRM orodjema.

Sledila je razlaga vpliva implementacije CRM sistema na gradnjo rezistentnosti podjetja kot posledica nepričakovanih dogodkov v povezavi z epidemijo covida-19 , ki smo jim bili priča.

V zaključnem delu smo predstavili e-mail marketinško kampanjo, ki smo jo pripravili v Podjetju X in s pomočjo katere smo ugotavljali odzivnost uporabnikov na sistematično elektronsko pošto, ki je bila poslana s pomočjo CRM orodja, ter predstavili, kakšna je le-ta v primerjavi s tradicionalnim pošiljanjem elektronske pošte s pomočjo platforme Google.

 

Diplomsko delo Ana Mari Höchtl

PDF

Diplomsko delo Ana Mari Höchtl

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X