Okolju prijazni plakati kot sredstvo komuniciranja z družbo o okoljskih spremembah

Grafično oblikovanje

Študent: Nika Stavanja

Nika Stavanja je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v novembru 2023.

PDF

Diplomsko delo Nika Stavanja

Diplomsko delo z naslovom Okolju prijazni plakati kot sredstvo komuniciranja z družbo o okolijskih spremembah je nastalo iz želje za raziskovanje okolju prijaznih načinov oblikovanja in oglaševanja plakatov, ki družbo ozaveščajo o okolijskih spremembah. Namen diplomskega dela je potrditi ali zavreči zastavljene hipoteze, ki jih bom predstavila v naslednjih poglavjih.

Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. V teoretičnemu delu bom raziskala zgodovino in razvoj plakatov skozi stoletja, trenutne trende pri oblikovanju plakatov, predstavila bom primere dobrih in slabih praks ter raziskala trajnost v umetnosti in oblikovanju. Namen tega je pridobiti širši in globlji pogled na oblikovanje plakatov in o tehnikah izdelave, saj mislim, da bom s pomočjo pridobljenega znanja ustvarila vizualno privlačne in uspešne plakate. Prav tako bom raziskovala različne tehnike oglaševanja in okolju najprijaznejše pristope.

V praktičnemu delu diplomskega dela pa bom izdelala serijo treh plakatov, ki ljudi ozaveščajo o okolijskih spremembah, ter opisala postopek oblikovanja, vse od ideje, grafične izvedbe in vizualnih komunikacij do oglaševanja. Plakate bom izdelala digitalno s pomočjo Adobe programa Photoshop s tehniko »photo manipulation« tako, da bom združila različne fotografije v skupno celoto.

Plakat je komunikacijsko sredstvo, ki združuje slike, besedila in ostale grafične elemente, kot npr. piktograme, zemljevide lokacij, črtne kode … Ta nas lahko nagovarja, opozarja, šokira in pritegne k razmišljanju. Že vrsto let spada med ene izmed najpomembnejših vizualnih medijev. Vidimo jih lahko povsod – ob cesti, na ulici, stebrih, zgradbah, oglasnih deskah, na spletu itd. Ti nam zavestno ali podzavestno ostanejo v spominu in vplivajo na naše odločitve.

To temo sem izbrala, saj verjamem, da lahko oblikovalci skozi svoja dela izražamo svoj odnos do okolja in družbe. S svojim znanjem in veščinami želim pozitivno vplivati na življenja ljudi ter družbo ozavestiti o podnebni krizi in trajnih posledicah, s katerimi se soočamo. Verjamem, da lahko s svojim delom prispevam k lepši in bolj »zeleni« prihodnosti.


Diplomsko delo Nika Stavanja

PDF

Diplomsko delo Nika Stavanja

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X