Optimizacija čiščenja komornih in klasičnih ekstruzijskih-stikalniških orodij

Strojništvo

Študent: Andrej Erker

Andrej Erker je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Andrej Erker

Aluminij je kovina prihodnosti. Njegova uporaba ne pozna meja. Uporablja se v takšni ali drugačni obliki v vseh gospodarskih panogah. Najdemo ga v gospodinjstvu, kjer se uporablja za pakiranje živil, v gradbeništvu, letalski in avtomobilski industriji, vesoljski tehnologiji itd.

Procesi preoblikovanja aluminijevih zlitin se izvajajo na več različnih načinov, kot so valjanje, gnetenje ali kovanje ravno zaradi tega, ker se z livnim kombiniranjem legiranih elementov pridobiva možnost uporabe v globalnih panogah.

V industriji metal kovinskih polizdelkov in izdelkov je potrebno pripisati tudi podporne procese, kot so vzdrževanje, sanacije korekcije za tekočo industrializacijo. V diplomskem delu bom obravnaval postopke preoblikovanja aluminijastih zlitin za gnetenje in njihovo uporabo, ki so plod raziskav podjetja Impol.

Več pozornosti bom namenil sanaciji orodja, saj je to delo, ki ga opravljam. Pojasnil bom različne načine uporabe ekstruzijskega orodja, priprave skladiščenja, korigiranja ter čiščenja orodja, za ta namen potrebne stroje in problematiko izbire ustrezne geometrije orodja za iztiskovanje.

Ključno je namen naloge pojasniti tehnologijo procesa luženja glede uporabnosti, izrabljenosti  in učinkovitosti ter postaviti optimizacijo s skrajšanjem časovnih ciklov in posledično zmanjšanje stroškov.

S pomočjo operaterjev v procesu in analitičnih zapisov bom primerjal preteklo stanje tehnološkega procesa z novimi ugotovitvami ter jih z utemeljenimi dokazili opredelil v nadaljnji delovni proces.

V nalogi bom preizkušal učinkovitost ultrazvoka med reakcijskim procesom in končanimi cikli za bolj učinkovitejše razstavljanje ekstruzijskih orodij. Z različnim sortiranjem in s kombinacijami nalaganja orodja v sistem bom raziskal najučinkovitejšo opcijo za izvajanje dela.

Tako bi posledično razbremenili operaterja, zmanjšali bi časovne cikle in stroške kakovosti procesa. Diplomsko delo naj bi bila nekakšno dokazilo h koristnemu predlogu družbi, v kateri sem zaposlen.

Predlagal sem sanacijo ultrazvoka k obstoječemu stanju za hitrejše in učinkovitejše odstopanje Al-zlitin od orodja, pri tem pa bi privarčevali na kvaliteti lužine ter naknadno površinski obstojnosti ekstruzijskega orodja.

Namen diplomskega dela je s teoretičnimi viri, raziskavami in prakso izboljšati kvaliteto ter kvantiteto dela v procesu čiščenja ekstruzijskega orodja z natrijevim hidroksidom. Poudarek v diplomskem delu bo tudi na seznanjanju varnosti in zdravja ob pravilnem postopanju ter opravljanju z lužino za operaterja, pri čemer bi se lahko izognili morebitnim nevarnostim v procesu luženja.

Diplomsko delo Andrej Erker

PDF

Diplomsko delo Andrej Erker

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X