Osebna prodaja kot oblika tržnega komuniciranja v javnem zavodu Lekarna

Komercialist

Študent: Polonca Kolmačić

Polonca Kolmačić je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala marca 2021.

PDF

Diplomsko delo Polonca Kolmačić

V lekarni poleg zdravil tržijo tudi druge izdelke, ki pa spadajo v skupino kozmetičnih izdelkov, prehranskih dopolnil in medicinsko tehničnih pripomočkov. Za pravilno svetovanje o njih je potrebno imeti dodatna znanja, ki se jih farmacevti naučijo s pomočjo izobraževanj tekom delovnega procesa. Enako je tudi o prodaji.

V času šolanja skoraj da niso omenjeni načini prodaje in prodajni pristopi, saj je poglavitna naloga in poslanstvo farmacevtov svetovanje. Tako sta način pristopa do stranke in tržno komuniciranje prepuščena individualnemu pristopu posameznika. Osebna prodaja tako pridobi na veljavi, ker je v poplavi izdelkov zelo težko izbrati istega, ki bi nam najbolj ustrezal za lajšanje težav.

Lastnosti, ki jih mora imeti farmacevt, so samozavest, individualnost, sočutnost in vedoželjnost. Da bo prodaja dobro stekla in bosta obe strani zadovoljni ob koncu prodajnega postopka, je torej odvisno od veliko dejavnikov. To so le nekateri.

Javni lekarniški zavodi v Sloveniji skoraj 20 % celotnega svojega letnega prihodka ustvarijo s prodajo blaga in storitev na trgu, ostalih 80 % pa z opravljanjem javne službe, kjer je plačnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slovenski trg spada med manjše v srednji in vzhodni Evropi, a je istočasno najbolj razvit.

V diplomskem delu smo skozi raziskavo želeli proučiti, kakšen vpliv ima pravilna komunikacija na uspešnost prodaje in ali organizacijska struktura vpliva na različne pristope pri prodaji, kar smo preverili z intervjuji med zaposlenimi v javnem zavodu in zasebnem zavodu lekarn.

Na temo tržnega komuniciranja pri izvajanju osebe prodaje v javnem zavodu lekarn, pa smo opravili anketo o zadovoljstvu uporabnikov. Podrobno smo analizirali pridobljene rezultate in  lahko trdimo, da so uporabniki zelo zadovoljni s storitvami in svetovanjem ter ponujenimi izdelki ter da je med zadovoljstvom stranke in pravilnim prodajnim pristopom z uporabo uspešnega tržnega komuniciranja močna povezava.

Diplomsko delo Polonca Kolmačić

PDF

Diplomsko delo Polonca Kolmačić

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X