Podoba ženske v sodobnem avtomobilskem oglaševanju

Grafično oblikovanje

Študent: Nastja Nedeljko

Nastja Nedeljko je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v septembru 2022.

PDF

Diplomsko delo Nastja Nedeljko

Diplomsko delo obravnava prikazovanje tipiziranih ženskih podob za namene avtomobilskega oglaševanja.

V teoretičnem delu uvodoma definiramo oglaševanje in izpostavimo njegove temeljne funkcije s poudarkom na značilnostih in funkcijah oglaševanja ženskih podob. V nadaljevanju predstavimo podobe žensk/ženskosti, kot se pojavljajo v avtomobilskem oglaševanju, in analiziramo odnos potrošniške družbe oz. kulture do tovrstnega oglaševanja, nato pa predstavimo tipe žensk, kakršne sugerira avtomobilsko oglaševanje, in se posvetimo problematiki ženskega telesa v smislu objekta poželenja.

Raziskovalni del temelji na javnomnenjski raziskavi o v avtomobilskem oglaševanju prevladujočih tipih in vlogah žensk z vidika potrošnikov in na primerjalni analizi podobnosti in razlik v oglaševalskem tipiziranju žensk za potrebe avtomobilske industrije v šestdesetih letih prejšnjega stoletja in danes.

Zaključuje se z obravnavo zakonske ureditve »eko« oz. t. i. »zelenega« oglaševanja v sodobni avtomobilski industriji v Sloveniji in s predstavitvijo idejne zasnove in izdelave dodatnega diplomskega izdelka, ki v smislu dobre prakse ponazori moralno in etično nesporno oglaševalsko prikazovanje žensk za potrebe sodobne avtomobilske industrije in trajnostnega umetniškega oblikovanja.

Družbene norme in vrednote se s časom spreminjajo, zaradi česar se spreminjajo tudi stereotipne podobe ženske in ženskosti. Avtomobilsko oglaševanje uporablja te tipizirane podobe, da z njimi vpliva predvsem na potrošniško vedenje moških.

Mnenjska raziskava med potrošniki o stereotipnih podobah žensk v avtomobilskem oglaševanju je pokazala, da v reklamah prevladuje ženski tip žene/matere/gospodinje in tip ženske kot objekta spolnega poželenja.

Potrošniki tovrstne upodobitve dojemajo kot seksistične, žaljive za ženske in deloma neprimerne za mlajše otroke in javnost nasploh.

Primerjava ženskih podob v avtomobilskih reklamah iz šestdesetih let prejšnjega stoletja in sodobnosti je pokazala, da se je klasični ženski tip žene/matere/gospodinje sprva estetsko erotiziral, nato pa vulgarno seksualiziral, dokler ni dosegel sodobnega fetiširanega tipa ženskosti v preobleki fatalne ženske.

Slovenski avtomobilski oglaševalci v skladu z veljavno zakonodajo upoštevajo določila »eko« oz. »zelenega« oglaševanja, dodatni diplomski izdelek pa je primer dobre prakse na področju avtomobilskega oglaševanja, ki se izogiba seksističnemu stereotipiziranju žensk in ženskosti ter upošteva določila »eko« oz. »zelenega« oglaševanja.


Diplomsko delo Nastja Nedeljko

PDF

Diplomsko delo Nastja Nedeljko

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X