Poslovni načrt – prenočišča Fratoria

Računovodja

Študent: Suzana Rous

Suzana Rous je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala novembra 2023.

PDF

Diplomsko delo Suzana Rous

Podjetje GTR d. o. o. je podjetje iz Gornje Radgone, ki se ukvarja s proizvodnjo hrane in prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Zaradi ugodne lege – v središču mesta, ob regionalni cesti, ki vodi do sosednje Avstrije in na podlagi zaznanega povpraševanja po nastanitveni ponudbi v mestu – smo lastniki podjetja GTR d. o. o. prišli do ideje, da bi tudi sami ponudili prenočišča, kar bi za nas predstavljalo dodatno ponudbo in širitev lastnega asortimaja. Za to, da bi preverili, ali je naša ideja smotrna, smo se odločili za izdelavo poslovnega načrta, ki je predmet tega diplomskega dela.

Diplomsko delo obsega 5 glavnih poglavij. V uvodu predstavljamo osnovne definicije dejavnosti prenočišč in turizma; predstavljamo mesto Gornja Radgona, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije, nedaleč od meje z Avstrijo. Nadalje prikazujemo namen in cilje diplomskega dela, njene predpostavke in omejitve ter uporabljene raziskovalne metode.

V drugem poglavju predstavljamo osnovne značilnosti obstoječega podjetja GTR d. o. o. ter njegovo poslovno vizijo, iz katere izhaja ideja o širitvi lastne ponudbe. Tretje poglavje predstavlja celostni poslovni načrt za prenočišča Fratoria. V njem razlagamo vsebinsko zasnovo projekta ter njegovo tržno priložnost, analizo trga in konkurence, finančni načrt, kritična tveganja in zaznane težave in spremembe na delovnem mestu, za katere predvidevamo, da se bodo zaradi širitve ponudbe pojavile.

Poglavje med drugim govori tudi o SWOT analizi in tržnih ciljih, načrtovanih oblikah marketinškega komuniciranja, pričakovanih ciljih projekta z izdelavo simulacije poslovnega izida ter terminskem planu izvedbe projekta. Zaključno poglavje diplomskega dela opisuje naše ključne ugotovitve.

Na podlagi izdelanega poslovnega načrta izhaja dejstvo, da je vložek v izvedbo poslovnega načrta relativno majhen, saj je na voljo stavba, ki je že v lasti podjetja. Za začetek razen delavke, ki bo zaposlena za 20 ur in odgovorna za čiščenje, ne potrebujemo novih zaposlitev, zaradi česar bo strošek za plače minimalen. Zaradi naše obstoječe ponudbe hrane in pijače menimo, da bomo s ponudbo prenočišč povečali tudi povpraševanje po hrani in pijači v lastni restavraciji.

Na podlagi simulacije bilance poslovnega uspeha ugotavljamo, da je širitev ponudbe smotrna, saj bo, glede na simulacijo, bilanca uspeha pozitivna. Verjamemo, da bodo naši cilji in vizija tisti, ki nas bodo še naprej usmerjali na pot, katera nam bo še naprej prinašala zadovoljne goste, ki se bodo radi vračali.


 

Diplomsko delo Suzana Rous

PDF

Diplomsko delo Suzana Rous

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X