Poslovni načrt za ustanovitev in delovanje računovodskega servisa Računko plus d.o.o.

Računovodja

Študent: Ksenja Kitak

Ksenja Kitak je diplomantka Višje strokovne šole Academia, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala v juliju 2016

PDF

Diplomsko delo Ksenja Kitak

V diplomski nalogi smo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga poslali naključnim novoustanovljenim podjetjem v Podravski regiji poskušali opredeliti, kakšne so potrebe novoustanovljenih podjetij po računovodskih storitvah. Zanimalo nas je, ali se odločajo za vodenje računovodstva znotraj svojega podjetja z zaposlitvijo ustreznega kadra ali za vodenje računovodskih storitev sklepajo pogodbe z računovodskimi servisi. Podrobneje smo preučili, kaj pričakujejo od računovodskega servisa tista podjetja, ki nimajo lastnega računovodstva v svojem podjetju, kajti le-ta so naše potencialne stranke. Analizirali smo tudi, katera etična načela računovodij podjetniki smatrajo kot najpomembnejše in ali popolnoma zaupajo svojim računovodjem. Prav tako smo želeli izvedeti, na osnovi katerih kriterijev se podjetniki odločajo za izbiro določenega računovodskega servisa. Od podjetnikov smo tudi želeli izvedeti ali bi jih zanimalo konkretno sodelovanje z našim računovodskim servisom.

Pisanje diplomske naloge smo zasnovali tako, da smo v prvem delu na kratko predstavili pojem podjetništva, njegove pozitivne in negativne lastnosti. Proučili smo tudi napotke, kako se je najbolj smiselno odpraviti na podjetniško pot ter poskušali nanizati znanja, ki jih potrebuje računovodski servis. V raziskovalnem delu smo prikazali praktičen primer raziskave trga na primeru anketnega vprašalnika, v nadaljevanju smo predstaviti in analizirali anketne vprašalnike. Nato smo sestavili poslovni načrt našega podjetja in predstavili vizijo poslovanja v nadaljnjih štirih letih. Proučili smo smoter, cilje in strategijo poslovanja, analizirali tržišče, konkurenco, pripravili tržno strategijo, cenovno politiko, napoved nabave in prodaje. Sestavili smo organizacijsko strukturo podjetja, opredelili pogoje poslovanja, kritična tveganja ter na koncu finančni načrt in terminski plan izvedbe. Pri izdelavi poslovnega načrta smo upoštevali realistične napovedi. Cilje, ki smo jih opredelili na začetku diplomskega dela, smo s pripravo le-tega dosegli.

Predstavili smo podjetniško idejo, o kateri avtorica diplomske naloge razmišlja že dalj časa, vendar se do sedaj ni odločila za njeno realizacijo. Iz finančnega dela poslovnega načrta je razvidno, da je izbira podjetniške ideje pravilna in da se lahko preoblikuje v dobro poslovno priložnost. Vendar se je treba zavedati, da bo treba vložiti veliko truda, angažiranosti in delavnosti, predvsem v prvih letih.

Pri snovanju diplomske naloge sem uporabila teoretična znanja, ki sem jih usvojila na strokovni šoli Academia Maribor, ter praktične izkušnje, ki sem jih pridobila v vseh letih svojega službovanja. Strokovna znanja sem poiskala v strokovni literaturi, in internetnih virih. Pri pripravi poslovnega načrta smo uporabili model poslovnega načrta, ki smo ga spoznali na strokovni šoli Academia Maribor pri predmetu podjetništvo.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Ksenja Kitak

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.