Poslovni načrt za ustanovitev podjetja za opravljanje računovodskih storitev

Računovodja

Študent: Maša Kolman

Maša Kolman je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala maja 2021.

PDF

Diplomsko delo Maša Kolman

Gospodarske razmere v Sloveniji silijo posameznike da si poiščejo lasten vir zaslužka. Zato se odločijo za ustanovitev lastnega podjetja. Posamezniki, ki se odločijo za ustanovitev računovodskega servisa, lahko registrirajo podjetje kot samostojni podjetnik ali družba z omejeno odgovornostjo.

V diplomskem delu predstavim poklic računovodje in težave, s katerimi se srečujejo v svojem poklicu. Računovodje morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati številne zakone, pravila o obnašanju in načinu dela ter pravila o računovodstvu.

Čeprav je poklic računovodje kompleksen in zelo zahteven, ga lahko v Sloveniji opravlja vsak posameznik brez kakršnekoli izobrazbe. Zaradi neurejenosti razmer prihaja do popolne degradacije računovodskega poklica, ki je zelo pomemben tako za poslovanje podjetij, organizacij kot tudi javne uprave.

Za opravljanje poklica računovodje ni jasno opredeljeno, kakšna znanja bi posameznik moral imeti.

V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljen poslovni načrt za ustanovitev računovodskega servisa v obdobju štirih let. Računovodski servis bo ponujal knjigovodske storitve in davčno svetovanje.

Želja je razširiti e-računovodstvo, ki bi pripomoglo k večjemu obsegu strank. Raziskala sem potrebe po novem računovodskem servisu na območju Savinjske in Podravske regije. Poslovni načrt prikaže poslanstvo in vizijo podjetja, cilje in strategijo ter prikaže ciljne kupce, dobavitelje in konkurente.

Predstavljeni so tudi načrt trženja računovodskih storitev, organizacijska struktura podjetja in načrt prodaje. V finančnem delu so predstavljeni bilanca stanja podjetja in izkaz poslovnega izida ter finančni kazalniki.

Za raziskovalni del sem uporabila intervju. Intervjuvanih je bilo sedem računovodskih servisov iz Savinjske in Podravske regije. Rezultati intervjujev so mi pomagali pri izdelavi poslovnega načrta; prav tako sem s pomočjo intervjuja potrdila ali ovrgla zastavljene hipoteze.

Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali bo poslovna ideja uspešna oziroma ali bom z novo ustanovljenim računovodskim servisom ustvarila dobiček.

Diplomsko delo Maša Kolman

PDF

Diplomsko delo Maša Kolman

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X