Posodobitev železniške infrastrukture na Pragerskem v obdobju 2020-2024

Gradbeništvo

Študent: Igor Radaš

Igor Radaš je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal maja 2023.

PDF

Diplomsko delo Igor Radaš

Diplomsko delo je osnovano na projektu posodobitve železniške infrastrukture v Pragerskem v obdobju 2020–2024. Posodobitev železniške infrastrukture v Pragerskem, je eden večjih projektov v naši državi. S samo nadgradnjo infrastrukture bosta železnica in kraj pridobila ogromno.

V preteklosti je v Pragerskem veljalo, da je največji zamašek ravno nivojski prehod, kjer je prečkalo takrat ogromno vozil. Ker pa se je železniški promet toliko okrepil, je na tem nivojskem prehodu bilo praktično nemogoče prečkati železniške tire, ne da bi se moral ustaviti in počakati, da se ta sprosti. Največ je bilo železniškega premika, saj je železniška postaja cepišče, kar pomeni, da se na tej postaji deli več prog.

Glavna proga poimenovana G30 je proga Zidani most – Šentilj in naprej do državne meje. Druga proga je poimenovana G40 Pragersko – Ormož ( odcep za Čakovec – Hrvaška in obvoz do Lendav) – Murska Sobota – Hodoš. Proga G45 Gaj pri Pragerskem – Lave (Pragerski zvezni lok) omogoča direktne vožnje mimo postaje Pragersko. Z zveznim lokom pridobimo vsaj 5 minut, ki bi ga vlak porabil za zaustavitev, menjavo kabin lokomotive ter odhod iz postaje.

Na začetku diplomskega dela sem opisal zgodovino postaje Pragersko in njen razvoj skozi leta do danes. Postaja je skozi čas pridobila na veliki veljavi zaradi svoje lege. Zaradi povečanja števila vlakov in potrebnih menjav lokomotiv ter ranžiranja vlakov na postaji, se je kraj začel obremenjevat z onesnaženjem okolja.

V prvi vrsti so to vsi stoječi avtomobili, ki so v kolonah stali na zaprtih zapornicah. Potem pa je tu še dim iz lokomotiv, ki so vse dneve premikale vagone gor in dol po postaji, da so lahko sestavili vlake za določene smeri. Predvsem so se tukaj sestavljali vlaki za smer Hodoš in Čakovec. Če je bil vlak že sestavljen za to smer, pa se je morala menjati lokomotiva.

V jedru sem opisal, kako poteka rekonstrukcija same postajne zgradbe, obnova tirov in tirnih naprav, podhoda, signalno varnostnih naprav in vozne mreže.

Drugi del diplomskega dela pa sem v celoti namenil primerjavi materialov in vplivih na gradnjo kot tudi na okolje ter gradnjo železniškega podvoza, ki bo bistveno pripomogel h kvaliteti življenja v samem kraju.

Tako se bodo vozila ne da bi se ustavljala, prehajala železniško progo iz ene strani na drugo. Zmanjšal se bo dolgoletni hrup, onesnaženje zraka bo zmanjšano, saj so vlaki poganjani na elektro vleko.


 

Diplomsko delo Igor Radaš

PDF

Diplomsko delo Igor Radaš

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X