Pošta Slovenije in globalizacijski izzivi

Komercialist

Študent: Luka Logar

Luka Logar je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomija. Svoje diplomsko delo je zagovarjal marca 2019.

Analiza izbire strateškega partnerja zelo jasno kaže, da je za Pošto Slovenije v primeru izbire enega strateškega partnerja za vse segmente poslovanja najprimernejša Deutsche Post, ki je najboljše rezultate dosegla v vseh različicah analiz izbora enega strateškega partnerja. Pri izbiri strateških partnerjev po področjih pa Deutsche Post deli prvo mesto najprimernejšega partnerja le pri paketih, pri pismih je kot najustreznejši strateški partner ocenjena Swiss Post, pri ekspresnih pošiljkah pa TNT.

V gradivu, ki mi ga je posredovala Pošta Slovenije, sta omenjena še Fedex in UPS, ki v analizi sicer nista posebej obravnavana, ju je pa potrebno upoštevati kot resni alternativi na področju ekspresnih pošiljk. Razlog za to je v tem, ker TNT in Deutsche Post verjetno ne bosta želela likvidirati ali prepustiti Pošti Slovenije svoja že uveljavljena podjetja v Sloveniji. Če bi kateri izmed obeh ponudnikov ekspresnih storitev (Fedex ali UPS) Pošti Slovenije prepustil licenco za Slovenijo, bi to v primeru povezovanja z različnimi partnerji po segmentih lahko pomenilo najustreznejšo rešitev za ekspresne pošiljke.

Strateško povezovanje na način in ob izpolnitvi kriterijev, ki so predvideni v tej diplomski nalogi, praktično ni možno brez kapitalskega povezovanja, saj v nasprotnem primeru ni mogoče računati na izpolnitev vseh poglavitnih ciljev strateškega povezovanja (prenos znanja, tehnologij in storitev, povečanje obsegov in tržnih deležev mednarodnih poštnih pošiljk predvsem v prispetju, uporaba globalne blagovne znamke, koriščenje infrastrukture partnerja po njegovih lastnih cenah). Kapitalsko povezovanje pa je za vsak pravni subjekt ključnega pomena, saj v veliki meri določa okvire njegovega razvoja v prihodnosti, seveda pa je to odvisno tudi od načina kapitalskega povezovanja. Izbira enega strateškega partnerja za vse segmente poslovanja, v našem primeru Deutsche Post, zelo verjetno pomeni začetek prevzemanja Pošte Slovenije s strani največjega izvajalca oz. ponudnika poštnih in logističnih storitev na svetu. Pošta Slovenije v tem primeru ne bo mogla ohraniti identitete in enakopravnega položaja, saj gre, za več kot 200-krat večjega partnerja glede na prihodke. Prav tako je bila strategija in način povezovanja Deutsche Post v zadnjih letih izvedena izključno s prevzemi oz. z akvizicijami in nato s procesi poenotenja poslovanja na vseh področjih.

Ob upoštevanju dogajanj na trgu poštnih storitev in tudi širše (liberalizacija poštnih storitev, globalizacija, povečevanje vpliva globalnih ponudnikov), ki v prihodnosti napovedujejo le obstoj peščice največjih integratorjev, bo Pošta Slovenije identiteto in enakopravni položaj dolgoročno izgubila tudi v primeru povezovanja z različnimi strateškimi partnerji, vendar zelo verjetno precej kasneje. Način povezovanja po segmentih je namreč mogoč z ustanovitvijo skupnih podjetij (joint venture) v večinski ali 50-odstotini lasti Pošte Slovenije ter s prevzemom obstoječih podjetij v Sloveniji s strani Pošte Slovenije. Podjetja in razmerja v podjetju je mogoče urediti tako, da je v prihodnosti možen tudi izstop partnerjev. Pošta Slovenije bi na ta način lahko izpolnila cilje strateškega povezovanja, možnost njenega prevzema v prihodnosti pa še vedno obstaja. Pri odločanju o tem je bistvenega pomena ocena razlogov za prodajo Pošte Slovenije ter primernosti časa prodaje. Prav to oceno pa je zaradi velike negotovosti dogajanj v prihodnosti (čas in način izvedbe liberalizacije, vplivi liberalizacije na javne poštne operaterje, dinamika integracije ponudnikov poštnih storitev ipd.) zelo težko podati.

V diplomski nalogi sem zastavil tudi nekaj ciljev. Želel sem raziskati globalizacijske izzive Pošte Slovenije. Menim, da mi je to s pomočjo intervjujev zaposlenih in podatkov, ki sem jih imel na voljo, tudi uspelo. Raziskal in opisal sem tudi kriterije za izbiro najustreznejšega poštnega operaterja. Ugotovil sem, da je to trenutno Deutsch Post. S pomočjo SWO- analize, ponderjev, simulacij in kriterijev, ki sem si jih postavil in glede na globalizacijske trende in želje Pošte Slovenije sem uspel izbrati najustreznejšega poštnega operaterja za sodelovanje.

[deof_form download_text=”Luka-Logar-DD.pdf” download_url=”https://www.academia.si/novice/wp-content/uploads/2019/03/Luka-Logar-DD.pdf”]

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.