Prednosti in slabosti registracije slovenskega samostojnega podjetnika X v Avstriji z vidika obdavčitve v državi davčnega rezidentstva

Računovodja

Študent: Ana Štuhec

Ana Štuhec je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist. Svoje diplomsko delo je zagovarjala junija 2021.

PDF

Diplomsko delo Ana Štuhec

Slovenska podjetja in podjetniki zaradi davčno neprijaznega okolja doma svoje poslovanje selijo v tujino. Storitvene dejavnosti se selijo predvsem v Avstrijo zaradi miselnosti, da ima Avstrija bolj enostavno birokracijo, bolj prijazen davčni sistem, bolj fleksibilno gospodarsko okolje ter boljšo plačilno disciplino. Pa je temu res tako?

Cilj vsakega podjetja je doseganje dobička, višina obdavčitve pa je glavni razlog, zakaj manjša podjetja ne stremijo k doseganju čim večjega dobička, ampak k čim manjši obdavčitvi. Iz teh razlogov so vedno v iskanju bolj ugodnejših davčnih okolij tudi, če to pomeni selitev svoje dejavnosti v tujino.

Diplomsko delo sem pričela s predstavitvijo in opredelitvijo samostojnega podjetnika. V tem poglavju sem predstavila proces same registracije samostojnega podjetnika v Sloveniji in v Avstriji.

Krajše poglavje sem namenila tudi razlagi, kaj pomeni biti davčni rezident določene države, kakšna so pravila za dodelitev davčnega rezidentstva in kakšne obveznosti izhajajo iz tega statusa.

Skozi diplomsko delo sem na podlagi študije domače in tuje zakonodaje izdelala obračune poslovnega izida, davčnega izida, prispevka ter davka na primerjavi zakonodaje Slovenije in Avstrije.

Vsa primerjava je slonela na  podatkih samostojnega podjetnika X. Izračun temelji  na primeru samostojnega podjetnika, ki ugotavlja svojo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov.

Na podlagi izračunov sem v diplomskem delu predstavila razlike v poslovnem izidu in razlike v obračunu ter plačevanju prispevkov za socialno varnost samostojnega podjetnika. Glavno poglavje je namenjeno prikazu izračuna obdavčitev in davčnemu obračunu.

Z diplomskim delom sem presodila in ugotovila, katera država je davčno ugodnejša za samostojnega podjetnika s predpostavko, da nosilec dejavnosti ohrani davčni rezidentski status v Sloveniji.

Glavna hipoteza diplomskega dela je bila, da je Slovenija za samostojnega podjetnika, ki svojo davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov v primerjavi z Avstrijo, manj davčno ugodna.

Diplomsko delo Ana Štuhec

PDF

Diplomsko delo Ana Štuhec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X