Prehod iz lokalnega IT okolja v oblačno infrastrukturo (trajnost v oblaku/cloud sustainability)

Sistemsko inženirstvo

Študent: Nejc Perhavec

Nejc Perhavec je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Sistemsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Nejc Perhavec

V diplomskem delu obravnavamo digitalizacijo in transformacijo lokalnih IT okolij v oblačno infrastrukturo, vzroke za transformacijo, prednosti, slabosti. Vključena je tudi krovna tema, ki se letos nanaša na digitalizacijo in njen vpliv na okolje.

Dolgo časa je veljalo, da morajo podjetja imeti IT infrastrukturo v lokalnih podatkovnih centrih, saj so tam podatki in informacije najbolj varne. Z razvojem tehnologije pa so se kmalu pojavili prvi ponudniki oblačnega okolja, ki so sploh v zadnjih letih naredili velik korak naprej in prevzemajo vodilno vlogo.

V začetnem poglavju je opredeljen pojem oblaka in oblačne infrastrukture, kakšni so nameni in cilji prehoda v oblak, kakšne so prednosti in slabosti ter različne vrste oblačnih modelov in storitev.

V jedru diplomske naloge je na primeru podjetja, v katerem je avtor zaposlen, analizirana transformacija in hibridni prehod v oblačno infrastrukturo. Spoznali bomo Microsoft Azure in njegove rešitve, shemo postavitve v podjetju ter osrednje rešitve, ki jih podjetje uporablja v sklopu oblačnega ponudnika.

Poseben poudarek je namenjen oblačni platformi Microsoft Teams, katere primarna naloga je  digitalna poslovna komunikacija in je v času pandemije v poslovnem svetu doživela razcvet. V sklopu te rešitve pa bo izpostavljena še kolaboracija, ki je z vpeljavo oblačnih storitev naredila korak naprej.

V zadnjem delu diplomske naloge vrednotimo vpliv digitalizacije na okolje, kjer je na primeru Microsoftove študije prikazana razlika med lokalnim in oblačnim okoljem. Izpostavljene so tri različne Microsoftove rešitve, ki lahko delujejo v lokalnem okolju in oblačni infrastrukturi.

Pod drobnogledom imamo rešitve SharePoint/Online, Exchange/Online in Azure Storage, na podlagi katerih so podane primerjave porabe energije in emisij. Na koncu poglavja pa so podane zanimivosti na Microsoftovi predstavitvi. V zaključku diplomske naloge strnemo ugotovitve in zastavljene hipoteze potrdimo ali ovržemo.

Diplomsko delo Nejc Perhavec

PDF

Diplomsko delo Nejc Perhavec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X