Prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk v državah članicah evro območja – primerjava med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo

Varovanje

Študent: Damjan Pevec

Damjan Pevec je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjal novembra 2023.

PDF

Diplomsko delo Damjan Pevec

Dejavnost zasebnega varovanja vključuje varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi na varovanem območju ter varovanje premičnega in nepremičnega premoženja, kar izvajamo z varnostnim osebjem in s sistemi tehničnega varovanja.

Zakonodaja opredeljuje, da lahko zasebno varovanje opravlja le gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik z registrirano ustrezno dejavnostjo, ki ima veljavno licenco in izpolnjuje zakonske pogoje. Za primere prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk mora vršilec dejavnosti zagotoviti osebe z ustrezno usposobljenostjo na področju varovanja in prevoza gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk.

Temeljna predpisa na področju prevoza denarja in drugih vrednostnih pošiljk sta Zakon o zasebnem varovanju (v nadaljevanju ZZasV-1) in Pravilnik o načinu prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk.

V diplomski nalogi smo preučevali področje izvajanja prenosov in prevozov gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk in se osredotočili na predstavitev normativne ureditve zasebnega varovanja pri čezmejnem prevozu gotovine in drugih vrednostnih pošiljk med dvema državama članicama Evropske unije, Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo.

V prvih poglavjih smo prikazali in opisali področje zasebnega varovanja v Sloveniji in z njim povezane dejavnike (pridobitev licence, usposobljenost varnostnikov, opremljenost varnostnikov itd.). Predstavili smo tudi čezmejni prevoz gotovine, ki ga delimo na čezmejni prevoz evro bankovcev in čezmejni prevoz evro kovancev.

V nadaljevanju smo primerjali izvajanje tovrstnih prevozov pri nas in v Avstriji, kjer je področje zasebnega varovanja opredeljeno zgolj v Zakonu o obrti. Ugotoviti smo želeli, kakšna je ureditev na področju zasebnega varovanja pri prevozu gotovine in drugih vrednostnih pošiljk čez mejo v izbranih državah.

S primerjavo in pregledom zakonodaje smo ugotovili, da je v Sloveniji zakonodaja na preučevanem področju bolj pregledna kot v Avstriji ter da Slovenija glede prevozov gotovine in drugih vrednostnih pošiljk upošteva številne standarde, področje zasebnega varovanja pa je podrobno urejeno tudi z zakonodajo.

Na podlagi naše raziskave lahko sklepamo, da imamo v Sloveniji ustrezno normativno ureditev na preučevanem področju, kar zagotavlja visoko raven standardov. Kljub temu pa je pomembno, da se zakonodaja še naprej posodablja, saj bo le tako zagotavljala ustrezno usposobljene varnostnike ter varnost pri prevozu gotovine in drugih vrednostnih pošiljk v čezmejnem okolju.


 

Diplomsko delo Damjan Pevec

PDF

Diplomsko delo Damjan Pevec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X