Prihodnost razvoja novih kolesarskih povezav na primeru tunela Legi kamen

Gradbeništvo

Študent: Matej Bračič

Matej Bračič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal avgusta 2023.

PDF

Diplomsko delo Matej Bračič

Diplomsko delo opisuje in analizira gradnjo kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo, podrobneje predor Legi kamen, ki je eden izmed objektov na omenjeni kolesarski povezavi in edini predor, kjer je potrebna novogradnja. Glavne teme diplomskega dela so izvedba izkopa predora in primarno podpiranje predora Legi kamen.

V prvem delu predstavim postopke pričetka del na projektu izgradnje predora Legi kamen. Najprej je potrebno izbrati strokovno in homogeno delovno skupino s potrebnim kadrom za nemoteno izvajanje del. Planski tim nato sestavi terminski in finančni plan dela, ki ju je potrebno predati naročniku.

Za lažjo izvedbo del se pripravijo tudi plani delovne sile, materialov in mehanizacije. Pred pričetkom del je potrebno izvesti vsa pripravljalna dela, med katerimi so najobsežnejša dela priprave in organizacije gradbišča z vsemi objekti, inštalacijami in opremo. Gradbišče je potrebno pripraviti skladno z Zakonom o varnosti in zdravja pri delu in Zakonom o varovanju okolja, nato pa te zakone tudi upoštevati skozi celotno gradnjo.

Poleg naštetega je pri izgradnji predora potrebno zaradi razstreljevanja upoštevati še dodatne predpise in zakone (zakon o Rudarstvu in zakon o eksplozivnih delih). Predor legi kamen je bil zgrajen po novi avstrijski metodi gradnje predorov. V nadaljevanju diplomskega dela predstavim omenjeno metodo v teoriji in na primeru predora Legi kamen.

Podrobneje opišem podporne tipe, ki so bili določeni in uporabljeni za primarno podpiranje predora,  in materiale potrebne za njihovo izvedbo.

V zadnjem delu diplomskega dela predstavim rezultate raziskovalnega dela, v katerem sem primerjal izvedbo izkopa predora z miniranjem in hipotetično izvedbo izkopa predora z mehaničnim odbijanjem. Z rezultati pokažem,  da je za določitev ekonomično ustreznejše metode dela potrebno opraviti stroškovno in časovno analizo dela.

Največja razlika med obema metodama dela v korist metode z miniranjem je bila v najtrši hribinski kategoriji, medtem ko je bila najmanjša razlika v najmehkejši hribinski kategoriji. Izvedel sem tudi analizo porabe jekla pri vgradnji paličnih nosilcev in jih primerjal z ostalimi vrstami jeklenih lokov, ki jih uporabljamo v rudarstvu.

Izkazalo se je, da smo z uporabo paličnih nosilcev prihranili 65 % jekla, ki bi ga porabili z vgradnjo klasičnih jeklenih lokov TH29, s čimer smo poskrbeli za bolj ekonomično in okolju prijaznejšo metodo dela.


 

Diplomsko delo Matej Bračič

PDF

Diplomsko delo Matej Bračič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X