Prijava športne prireditve z mednarodno udeležbo in težave pri varovanju

Varovanje

Študent: Kaja Korošec

Kaja Korošec je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Varovanje. Svoje diplomsko delo je zagovarjala septembra 2023.

PDF

Diplomsko delo Kaja Korošec

Športne prireditve so postale pomemben del sodobne družbe, način za združevanje ljudi z vseh koncev sveta v strastnem navijanju, spodbujanje športnih dosežkov, promoviranje kulture in spodbujanje gospodarskega razvoja. Vendar pa z rastjo priljubljenosti športne prireditve prinašajo tudi nove in kompleksne varnostne izzive.

Organizatorji se soočajo s težko nalogo zagotavljanja varnosti. V diplomskem delu sem se osredotočila na športne prireditve z mednarodno udeležbo, prijavo prireditev, varovanje in morebitne težave pri varovanju.

Namen tega diplomskega dela je bil raziskati pravni okvir in obveznosti, ki jih zahteva prijava športne prireditve, hkrati pa tudi osvetlitev raznolikih tveganj in nevarnosti, ki se na športni prireditvi lahko pojavijo.

Proučevala sem zakone in predpise, da bi dobila vpogled v postopke in zahteve za uspešno prijavo športne prireditve, s prebiranjem literature pa sem se želela seznaniti s ključnimi težavami in izzivi pri varovanju. Prav tako so me zanimale strategije za obvladovanje varnostnih tveganj.

Z diplomskim delom želim prispevati k boljšemu razumevanju in upravljanju varnostnih vidikov športnih prireditev.

Pred začetkom prireditve mora organizator poskrbeti, da so urejeni vsi standardi in dovoljenja za prijavo. Organizator je dolžan poskrbeti za varno izvedbo športne prireditve, pomembno je, da je dobro preventivno pripravljen na morebitne incidente oziroma nešportno vedenje navijačev.

Včasih do neprimernega obnašanja pride zaradi velikega adrenalina, včasih pa zaradi oseb, ki pridejo na prireditve iz napačnih razlogov. Dobra priprava na varovanje in dobro sodelovanje med vsemi izvajalci varnostnih storitev omogočata zmanjševanje verjetnosti ogrožanja varnosti.

Priprava na varovanje vključuje sestavo dobrega načrta varovanja in oceno tveganja.

Ugotovila sem, da področje za zdaj ni obsežno raziskano in da se le malo avtorjev ukvarja z vprašanjem varovanja športnih prireditev in učinkovitosti različnih sistemov. V diplomskem delu sem prišla do nekaj zanimivih zaključkov, prav tako sem podala različne predloge za nadaljnje raziskovanje.


 

Diplomsko delo Kaja Korošec

PDF

Diplomsko delo Kaja Korošec

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X