Primerjava obdavčitve plač med Slovenijo, Italijo in Avstrijo

Računovodja

Študent: Vanja Šeruga

Vanja Šeruga je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Ekonomist - modul Računovodstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjala septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Vanja Šeruga

Namen diplomske naloge je bilo prikazati oziroma primerjati na kakšen način so obdavčene plače v Sloveniji, Avstriji, in Italiji. Z nalogo sem želela tudi prikazati razliko v obdavčitvi plače, če Slovenec dela v Avstriji ter Italiji.

Ker so davki obvezni za vsakega davkoplačevalca, mora le te država oblikovati na takšen način, da bo odvzem davkov potekal zanesljivo, učinkovito ter s čim manjšim posegom v posamezne odločitve posameznika ter ekonomski proces posamezne države, kar se v nekaterih državah izraža manj, v nekaterih pa več.

Slovenija je bila tudi primorana zaradi konkurenčnosti večkrat posegati na področje obdavčitve. Sploh v zadnjih parih letih smo bili priča mnogim spremembam na področju davkov. Navsezadnje to kaže, da sistem v Sloveniji še zdaleč ni stabilen.

Tudi če pogledamo trg dela, je tako v Sloveniji kot v drugih državah med šibkejšimi. Delovna mesta so na voljo, vendar zaradi vse te davčne zakonodaje ter neurejenosti na področju denarne socialne pomoči ter šolstva (nekateri poklici se ukinjajo), delavcev primanjkuje. Posledično je veliko delavcev migrantov, sploh iz bivše Jugoslavije.

Posledično kar je vse to prineslo, je to, da je delo v Sloveniji med najvišje obdavčenimi v Evropi (ne glede na to, da je Italija in Avstrija obdavčena bolj kot Slovenija), kar pa zavira njeno konkurenčnost ostalemu gospodarstvu, navsezadnje pa podjetjem zmanjšuje možnost vlaganja v razvoj in raziskave. Navsezadnje pa je posledično ogrožena tudi varnost zaposlenih.

Vsebina diplomskega dela je prikazana v več sklopih. V prvem delu sem predstavila obračun plač v Sloveniji, Italiji in Avstriji. Tu sem dala velik poudarek na primerjavo razlik v plačevanju prispevkov, kateri so odvedeni pri plači.

V drugem delu sem se osredotočila na razlike pri obračunu plač glede na posamezne države.

V tretjem delu sem pa obrazložila definicijo rezidenta v slovenski zakonodaji ter obrazložila konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Italijo in Avstrijo. Tu sem del teme namenila tudi obdavčitvi tujega delavca pri napotitvi dela v tujino.

Cilj te diplomske naloge je prikazati, kako Slovenija zasleduje trend obdavčevanja plače v primerjavi z Italijo in Avstrijo.

Diplomsko delo Vanja Šeruga

PDF

Diplomsko delo Vanja Šeruga

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X