Primerjava ogrodij Flutter in NET Maui na primeru aplikacije Divja odlagališča

Programsko inženirstvo

Študent: Benjamin Kamenica

Benjamin Kamenica je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Programsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Benjamin Kamenica

Flutter in .NET Maui sta ogrodji, ki omogočata razvoj aplikacij, ki so uporabne na različnih platformah. V sklopu priprave diplomskega dela sem se odločil, da razvijem mobilni aplikaciji, ki sta uporabni na platformi Android. Namen diplomske naloge je, razviti aplikacijo, ki bi pripomogla pri ozaveščanju ljudi glede divjih odlagališč. Izbral sem najbolj pogosto uporabljeni ogrodji, in sicer Flutter in .NET Maui ter ju primerjal z vidika razvijalca in uporabnika. Primerjal sem tudi kako v posameznih situacijah ogrodji delujeta.

Najprej sem raziskal področje razvoja mobilnih aplikacij nato pa tudi posamezno ogrodje, ki sem ju primerjal in se naučil programskega jezika. Prav tako sem raziskal področje divjih odlagališč in nato pripravil načrt potrebnih funkcij aplikacije, ki bi reševala problem divjih odlagališč.

Kot prvi korak sem si zastavil razvoj aplikacije s pomočjo ogrodja Flutter. Uporabil sem programski jezik Dart in implementiral aplikacijo s pomočjo različnih brezplačnih vmesnikov, le ti so mi pomagali pri implementaciji prijave, registracije, zemljevida, fotografiranja ipd. Za razvojno okolje sem uporabil Googlov Android Studio.

Naslednji korak je bil razviti identično aplikacijo še v ogrodju .NET Maui. Zaradi poznavanja jezika C# mi je bila implementacija lažja, predvsem kar se tiče pisanja kode. Sem pa vendarle naletel na težave, saj je ogrodje še ni dalj časa dostopno na spletu. Na težave sem naletel predvsem iz razloga, saj je veliko knjižnic in vmesnikov še nepopolnih ali nedostopnih. Pomagal sem si z implementacijo nekaj dodatnih funkcij, ki so v ogrodju Flutter že definirane, da bi dobil želene rezultate.

Ko sta bili aplikaciji končani sem lahko preizkusil razvoj aplikacij v obeh ogrodjih in argumentiral, katero ogrodje je primernejše za razvijalce po mojem mnenju. Testiral sem tudi samo delovanje posameznih aplikacij v posameznih scenarijih in tudi uporabniški vmesnik, ki nam pove, katera aplikacija je primernejša za vsakdanjega uporabnika.

Rezultate testiranj in izkušnje razvoja sem združil in povzel v povezano celoto.

Diplomsko delo Benjamin Kamenica

PDF

Diplomsko delo Benjamin Kamenica

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X