Primerjava podatkovnih baz časovnih vrst: NoSQL InfluxDB in SQL TimescaleDB

Programsko inženirstvo

Študent: Gregor Javor

Gregor Javor je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Programsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal decembra 2023.

PDF

Diplomsko delo Gregor Javor

V zadnjem desetletju so se pojavile številne podatkovne baze časovnih vrst, ki uporabljajo različne tehnologije in pristope. Med njimi se bomo osredotočili na dve priljubljeni podatkovni bazi, in sicer NoSQL InfluxDB in SQL TimescaleDB. Glavni cilj je bil razumeti njihovo zmogljivost, obnašanje in skalabilnost, zlasti v kontekstu Big Data.

Pri zapisovanju podatkov je TimescaleDB jasno prevladovala s hitrejšimi odzivnimi časi, kar je ključnega pomena za aplikacije v realnem času. Vendar pa je bilo branje podatkov bolj zapleteno.

InfluxDB je v nekaterih primerih dosegla zelo visoke odzivne čase, zlasti pri večjih naborih podatkov, medtem ko je bila pri manjših naborih podatkov izredno učinkovita.

Pri testiranju različnih časovnih intervalov je TimescaleDB dosledno izkazala hitrejše odzivne čase. Kljub temu je TimescaleDB pokazala večjo variabilnost v odzivnih časih, kar dokazuje višja standardna deviacija v primerjavi z InfluxDB. Obe bazi sta pokazali izjemno zanesljivost z 0% napakami skozi vse teste.

Ko smo preučevali možnosti skaliranja, je InfluxDB v vseh testih dosledno dosegala hitrejše odzivne čase kot TimescaleDB. Hkrati je TimescaleDB pri večjem številu uporabnikov pokazala visok odstotek napak, kar je zaskrbljujoče. V smislu podpore sta obe podatkovni bazi močni rešitvi z obsežno podporo.

InfluxDB se ponaša z integriranim ekosistemom, medtem ko TimescaleDB združuje moč relacijskega sistema za upravljanje z bazami podatkov s funkcionalnostjo za časovne serije.

Glede namestitve je InfluxDB morda nekoliko lažja za namestitev kot “plug-and-play” rešitev, medtem ko TimescaleDB zahteva dodaten korak namestitve PostgreSQL.

Izbira med InfluxDB in TimescaleDB je odvisna od specifičnih potreb in okoliščin uporabe. Obe podatkovni bazi imata svoje prednosti in slabosti, zato je ključnega pomena, da uporabniki ali organizacije skrbno pretehtajo svoje potrebe pred izbiro ene ali druge.


 

Diplomsko delo Gregor Javor

PDF

Diplomsko delo Gregor Javor

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X