Primerjave organizacijskih struktur in management lokalnih televizij

Medijska produkcija

Video produkcija

Študent: Adrijana Petrovič

Adrijana Petrovič je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala avgusta2021.

PDF

Diplomsko delo Adrijana Petrovič

V diplomskem delu raziskujem in primerjam organizacijske strukture in management lokalnih televizij po Sloveniji. Osredotočam se predvsem na raziskovanje splošnih managerskih procesov v lokalnih televizijah.

S pomočjo štirih temeljnih funkcij managementa – načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje – analiziram njihove organizacijske, strateške, komunikacijske, motivacijske, finančne, konkurenčne, tehnične, tehnološke, programske in vsebinske strukture ter njihove vplive na odločitve, cilje, rezultate in kakovost dela.

S pomočjo literature, predvsem pa izvedenega spletnega anketnega vprašalnika, ugotavljam, s kakšnimi omejitvami, problemi in manki se srečujejo lokalne televizije in kakšne načine dela uporabljajo zaposleni znotraj lokalnih televizij.

Utemeljujem tudi, kako, koliko in če sploh se med seboj lokalne televizije razlikujejo.

V diplomskem delu pojasnjujem temeljne cilje lokalnih televizij, način načrtovanja in organiziranja dela v povezavi z delovnim mestom in delovnim časom, obravnavam tudi znanja in kompetence kadra, vodij ter njihove tehnične veščine. Ugotavljam, kako organizirano je delo in kakšno je zadovoljstvo zaposlenih s samo organizacijo.

Obravnavam tudi temo programa lokalnih televizij, njihove gledalce in gledanost ter ali na lokalnih televizijah obstaja problem, povezan s pomanjkanjem finančnih sredstev in kakšni so njegovi vplivi.

Ugotavljam še, s katerimi drugimi pomanjkanji se še lokalne televizije srečujejo, ali se srečujejo s konkurenco, koliko časa lokalne televizije namenijo delu na lastni spletni strani, zakaj jo sploh imajo, ali se promovirajo in ali ponujajo še kakšne druge storitve.

Razjasnjujem tudi, katerim vsebinam dajejo prednost, koliko časa namenijo snemanju, montiranju in urejanju lastnih informativnih vsebin.

Podajam tudi ugotovitve, kako striktne so lokalne televizije pri načrtovanju vsebine njihovega programa in ali imajo pred samo pripravo prispevkov jasno določene cilje.

Pojasnjujem, kako pomembni so trendi, tehnologija in tehnološke spremembe za lokalne televizije in kako pomembno je motiviranje in njegov vpliv na zaposlene. Glede nadzora ugotavljam, kdo izvaja nadzor nad vsebino dela.

Na podlagi analize rezultatov v diplomskem delu podajam tudi smiselne predloge izboljšav, ki bi služile kot rešitve in bi jih priporočala samim lokalnim televizijam.

Diplomsko delo Adrijana Petrovič

PDF

Diplomsko delo Adrijana Petrovič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X