Projekt izdelave centralne klimatske naprave za zahtevne gradbene objekte

Strojništvo

Študent: Marko Plavšić

Marko Plavšić je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal oktobra 2017.

Ljudje nenehno stremimo k napredovanju in izboljšavam, tako na osebni kakor tudi na poklicni ravni. Enako velja tudi za podjetje in znotraj njega za proizvode in/ali storitve, ki jih podjetje ponuja na trgu. V diplomskem delu sem analiziral proces načrtovanja in izdelave klimatskih naprav v podjetju Systemair d.o.o.
Na oddelku sestave klimatskih naprav je še veliko manevrskega prostora za izboljšave oz. optimizacijo sestave.
Rezultat analize SWOT so strategije, ki bi jih podjetje lahko uporabilo in udejanjilo za dosego začrtanih ciljev v prihodnosti. Navajam nekaj pomembnejših:

 • Podjetje je v svetu znano, je prepoznavno, ugledno in te prednosti mora izkoristiti za pridobivanje novih trgov. Hkrati lahko te prednosti uporabi za zmanjševanja vpliva konkurence.
 • Zahtevne kupce, ki potrebujejo tudi bolj kompleksne rešitve, je treba pridobiti z usposobljenimi kadri in kvalitetnim delom. Da ustvarimo pogoje za to, je treba vlagati v izobraževanje in poklicni razvoj kadrov.
 • Za ohranjanje in izboljšanje konkurenčnosti je treba pretehtati in sprejeti ukrepe za izboljšanje interne organizacije podjetja. Ta ukrep hkrati pelje v smer zmanjševanja nadur in nepričakovanih kratkoročnih akcij.
 • Dodatni ukrepi, tudi organizacija, morajo učinkovati v smislu zmanjševanja reklamacij. Te so nadalje povezane z ugledom in bonitetno oceno podjetja na trgu.
 • Večje možnosti uspeha na trgu so povezane z raznovrstnostjo proizvodov. Kadri pa morajo obvladovati vse produkte, ki jih podjetje ponuja. Zato je pomembno, da ključni kader sodeluje tudi pri razvoju novih izdelkov, ki jih trg že zahteva ali predvidevamo, da jih bo.
  Prepogosto kadrovsko funkcijo zreduciramo zgolj na ponavljajoče se delovne procese, zanemarimo pa informacije, ki jih imajo zaposleni in so povezane z zadovoljstvom in pričakovanjem strank, s poznavanjem razmer na trgu in pri konkurenci.
 • Prostorske in tehnološke danosti je treba prilagoditi možnostim trga. Sodobna orodja so podpora prizadevanjem za boljšo kakovost in tudi krajšanju potrebnih izdelovalnih in montažnih časov, kar ima pozitivne učinke na zanesljivost in dolžino dobavnih rokov.
  Napake se dogajajo povsod, vsem. Da bi bilo le-teh na oddelku sestave klimatskih naprav čim manj in posledično tudi manj reklamacij izdelkov, bi bilo smotrno uvesti nekatere spremembe. Ena od teh je zagotovo kontrolni seznam sestavnih delov klimatske naprave in vgradnje le-teh. Dovolj bi bilo, če bi ta vseboval nekaj opornih točk, kot npr. tip klimatske naprave, seznam vseh funkcijskih enot, komponent ter priključkov ipd.
  V primeru takšnega seznama se pri predaji naprave naročniku ne bi moglo zgoditi, da se kakšna komponenta oz. enota v klimatsko napravo ne bi vgradila oz. bi jo po pomoti izpustili. Delovodja bi pred pakiranjem in skladiščenjem naprave še enkrat pregledal vse točke seznama, jih odkljukal in izdelku tudi na tak način dal »zeleno luč« za predajo.
  Takšen kontrolni seznam bi se za vsako klimatsko napravo arhiviral skupaj s tehnološko dokumentacijo in konstrukcijskimi risbami. V primeru morebitnih reklamacij bi se zvračanje odgovornosti za napako na oddelek sestave zmanjšal in za napako odgovorno osebo bi bilo treba iskati drugje.
  Drug predlog je izboljšava orodja, potrebnega za sestavo polizdelkov oz. za sestavo klimatskih naprav. Orodje, ki je delavcem na razpolago trenutno, je vse prej kot slabo, a trg ponuja specifična, nova orodja, ki so enostavnejša in prijaznejša za uporabo. Primer so npr. prijemne spone, vrtalna ugrezala, merilna sredstva, pripomočki za vstavljanje funkcijskih komponent ipd.
  Zagotovo so izboljšave možne tudi pri terminski razporeditvi projektov. To pomeni, da ne bi prihajalo do zamikov dobave izdelkov in posledično plačevanja t. i. kazenskih točk oz. pogodbenih kazni. Na ta način bi se razbremenilo tudi delavce v proizvodnji, ki občasno v času navala naročil delajo tudi nadure.
  Z nakupom stiskalnice za izdelavo panelov bi lahko pridobili veliko časa. S tem bi občutno skrajšali čas sušenja lepila v panelih. Ta trenutno traja 15 ur, s pomočjo stiskalnice bi ga razpolovili oz. skrajšali na 4 do 6 ur, odvisno od velikosti in količine panelov. To pomeni, da bi bilo v istem času izdelanih več panelov. Za razliko od trenutne porazdelitve sile na površino panelov s pomočjo uteži, bi s stiskalnico le-to dosegli enakomerno.
  Idej za izboljšanje delovnega procesa na oddelku sestave klimatskih naprav je torej kar nekaj. Ker je podjetje Systemair d.o.o. podjetje, ki se na svojem področju nenehno izboljšuje in pri tem upošteva zamisli in predloge svojih zaposlenih in trende, ki se na trgu izkažejo kot dobičkonosni, sem prepričan, da bo del teh v prihodnosti zaživel tudi v praksi.

[deof_form download_text=”Marko_Plavsic_diplomska_naloga_7_10_2017.pdf” download_url=”https://www.academia.si/novice/wp-content/uploads/2017/10/Marko_Plavsic_diplomska_naloga_7_10_2017.pdf”]

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
 • Vaši osnovni podatki

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.