Projekt organizacije in izvedbe piknika kot družabnega dogodka

Turizem

Študent: Andrej Očko


Andrej Očko je diplomant programa Ekonomist na Višji strokovni šoli Academia.

Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjal februarja 2014.

PDF

Diplomsko delo Andrej Očko

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu sem predstavil piknik kot družabni dogodek. Posebno pozornost sem posvetil vrstam druženja in rekreaciji na piknikih. Zanimala me je tudi vsebina piknik košaric po svetu.
V praktičnem delu sem po fazah predstavil primer Uličnega piknika, ki ga naša družina še z dvema družinama vsako leto organizira na naši ulici.

Vsi imamo v medsebojnih odnosih drug do drugega določena pričakovanja, s tem tudi »hierarhijo« ljudi okoli sebe. Človek v družabnem življenju nastopa v različnih vlogah. Ljudje smo med seboj v različnih odnosih. Največ nudimo družini, nato prijateljem, sosedom, sodelavcem…

Odnosi med sosedi so specifični. Pomembno je, da so ti dobri in odkriti, saj je samo tako lahko bivanje v strjenem naselju, kot je naša ulica, kvalitetno.

 

K576GQM5KDOrganizacija in izpeljava uličnega piknika, je veliko pripomogla k ohranjanju dobrih odnosov med sosedi. Z organizacijo in izpeljavo smo bili vsi zadovoljni, posebno starejši, ki so veseli, da jih mlajše generacije povabimo medse in se veselimo druženja z njimi. Ker v naši ulici ni socialno ogroženih družin oziroma brezposelnih oseb, denarni prispevek ni bil vzrok, da se katera od družin ne bi mogla udeležiti piknika. Kot organizator sem zadovoljen, da je piknik dobro uspel in da so sosedje organizacijski ekipi zaupali organizacijo piknika za naslednje leto.

 

Med prebiranjem različnih medijev sem ugotovil, da različne vrste piknikov postajajo vedno bolj zanimiv, priljubljen in aktiven način druženja ljudi. V časopisu Dnevnik sem zasledil zanimiv članek, da se tudi ustanove, kot je javni zavod Brdo, vedno bolj odpirajo širšim množicam ljudi. Te privabljajo z možnostjo piknika v njihovi neokrnjeni naravi, ki ga lahko nadgradijo še z vožnjo s kočijo po njihovi prelepi okolici. Protokolarnih dogodkov je na Brdu vedno manj, zato so svojo ponudbo razširili na aktivnosti, ki so blizu ljudem. Pridružil bi se razmišljanju vodilnih ljudi v Brdu, ki so mnenja, da je piknik prav gotovo družaben dogodek, ki je blizu široki množici ljudi.

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Andrej Očko

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X