Raziskava turistične destinacije Zadar za izgradnjo hotelskega objekta Skala Tours

Turizem

Študent: Julija Nerat


Julija Nerat je diplomantka programa Ekonomist na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjala julija 2013.

PDF

Diplomsko delo Julija Nerat

Kot lastnica frekventnega zemljišča na obmorskem področju Zadra, v Barbaričini, sem naredila raziskavo o izgradnji fiktivnega hotelskega objekta.
Namen moje diplomske naloge je preučiti tržišče mesta Zadar in okolice ter ugotoviti potrebe, želje in motive potencialnih obiskovalcev turistične destinacije
Z lastništvom frekventnega zemljišča v Barbaričini na področju Zadra, sem izvedla raziskavo tržišča.
Cilj te raziskave tržišča je preučiti gospodarsko stanje Zadra in njegovo prometno povezanost za potrebe načrtovanja izgradnje hotelskega objekta in turistične ponudbe ter storitev v sklopu hotela.
V prvem delu diplomske naloge sem s sekundarnimi raziskavami preučila aktualno tržišče Zadra in okolice, v drugem delu pa sem z anketiranjem na potencialnih obiskovalcev obmorskih krajev preučila njihove potrebe, želje in motive hkrati pa sem v anketo vključila morebitno ponudbo, ki jo predstavljam v diplomski nalogi. Zaradi lažje predstave sem v raziskavi v grobem zajela morebitno ponudbo za potencialne goste v smislu celostnega turističnega doživetja.

Z analizo ankete sem lažje prepoznala ciljne skupine- segmente potencialnih gostov bodočega hotela v Zadru. Povpraševalec po turističnem proizvodu pričakuje celosten turistični proizvod, zato je potrebno usklajevanje posameznih ponudnikov.
Svoje hipoteze sem z analizo ankete potrdila ali ovrgla in tako z upoštevanjem mnenj anketirancev lažje načrtovala menedžment destinacije. Ponudba turistične destinacije mora biti odgovor na zahteve, želje in pričakovanja skupin ljudi, ki jih želimo pritegniti.
Poudarek je na neracionalnem vedenju turistov oz. nakupnem vedenju »homo turisticusov«. Zanimalo me je, zakaj in kako se odločijo za nakup storitve, zakaj izberejo določeno destinacijo za svoje počitnice, kaj vpliva na njihove odločitve, kako se odzivajo na marketinške dejavnosti podjetja.
Nakupno vedenje se začne že pred nakupom in traja tudi po nakupu. Vedenje turistov usmerjajo potrebe, želje in motivi, ki so odvisni od psiholoških, družbenih in kulturnih dejavnikov.

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Julija Nerat

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X