Razlike in enakosti zaposlenih v družinskih in drugih podjetjih ter finančni vidik

Računovodja

Študent: Tina Namestnik

Tina Namestnik je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, programa Ekonomist - modul Računovodja. Diplomsko delo je zagovarjala avgusta 2020

PDF

Diplomsko delo Tina Namestnik

Na osnovi študija obstoječe literature in virov smo se na temo razlike in enakosti zaposlenih v družinskih in drugih podjetjih poglobili v ozadje omenjenih tipov gospodarskih družb. Na podlagi finančnih podatkov, dostopnih na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, in lastnega vprašalnika smo analizirali njihovo strukturo, delovanje in uspešnost.

Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, torej na prvi, teoretični del, v katerem smo pozornost posvetili značilnostim tako družinskih kot nedružinskih podjetij ter opredelili pojem družinskega podjetja. Le-ta dandanes predstavljajo pomemben del ne le slovenskega, temveč tudi svetovnega gospodarstva, in so prav tako pomemben ustvarjalec delovnih mest v regijah, v katerih se nahajajo. Ob pregledu njihovega delovanja smo pozornost posvetili samemu vodenju tega tipa podjetja, težavam pri prenosu lastništva na naslednjo generacijo, dotaknili pa smo se tudi start-up podjetništva, ki dandanes velja za eno izmed najperspektivnejših oblik podjetništva. Nadalje smo povlekli vzporednice z nedružinskimi podjetji in predstavili tako podobnosti kot razlike obeh tipov podjetja. Prav tako  smo pozornost namenili še pomenu financiranja, nagrajevanja in odnosov v družinskih podjetjih. Pomembnost medsebojnih odnosov na delovnem mestu tako predstavlja enega izmed osrednjih področij raziskovanja diplomskega dela, saj le-ti pripomorejo k uspešnemu ali neupešnemu delovanju podjetja, tako družinskega ali nedružinskega.

V drugem delu sledi predmet analize diplomskega dela in predstavlja deset slovenskih podjetij, pet družinskih in pet nedružinskih, ki so bila izbrana za raziskavo in ki so med zaposlene razdelila pripravljen vprašalnik. Pozornost smo posvetili izvedbi izračuna stopnje lastniškosti kapitala, stopnje dolgoročnosti kapitala, EBITDA marže in EBIT marže za vsako izmed desetih sodelujočih podjetij. Z vprašalnikom pa smo pri zaposlenih v teh podjetjih poskušali pridobiti podatke o dojemanju družbe, v kateri so zaposleni, nagrajevanju za njihov doprinos in upešnost pri delu in možnih vzrokih nezadovoljstva pri delovanju znotraj določenega tipa podjetja.

Diplomsko delo smo izdelali na osnovi študija aktualne in relevantne domače in tuje literature ter z zbiranjem virov in dokumentacije, dostopnih tako javno kot tistih, prejetih iz strani dotičnih podjetij, ki so sodelovala pri izdelavi te diplomske naloge. Zbrane podatke smo ustrezno uredili s pomočjo deskriptivne in komparativne raziskovalne metode.

Prenesi

PDF

Diplomsko delo Tina Namestnik

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.