Smotrnost prenosa spletnih aplikacij iz ogrodja ASP.Net DNN v ReactJS

Programsko inženirstvo

Študent: Rene Krajnc

Rene Krajnc je diplomant Višje strokovne šole Academia, program Informatika - modul Programsko inženirstvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2022.

PDF

Diplomsko delo Rene Krajnc

Ogrodje ASP.NET DNN (prej imenovano DotNetNuke) je namenjeno razvoju spletnih aplikacij. DNN je CMS (ang. content management system) in vsebuje uporabniški vmesnik, ki omogoča upravljanje administracije nad uporabniškimi računi, ustvarjanje ter urejanje spletnih strani in urejanje naprednih konfiguracij.

Zaradi vseh funkcionalnosti CMS je spletna aplikacija v ogrodju DNN večja v velikosti datotek in potrebuje več časa, da naloži vsebino v brskalniku kot brez CMS. Iz tega razloga je spletno aplikacijo, ki nima potrebe po CMS, v določenih primerih smiselno prenesti v drugačno spletno tehnologijo.

V diplomskem delu smo si prizadevali izdelati oceno smotrnosti procesa tranzicije spletne aplikacije iz ogrodja DNN v knjižnico ReactJS glede na potrebe aplikacije in glede na zmogljivosti podjetja.

Prvi pogoj za raziskavo procesa tranzicije je bila spletna aplikacija na ogrodju DNN. Iz tega razloga smo razvili lastno spletno aplikacijo QoL (polni naslov je Quality of Life), ki vsebuje elemente in funkcionalnosti najdene v mnogih sodobnih uporabniških vmesnikih, kot je dinamični prikaz podatkov glede na odgovor API klica ali lokalizacija spletnih strani.

Naslednji korak je bila analiza QoL v DNN, načrtovanje izvedbe tranzicije in priprava okolja. V nadaljevanju smo se lotili procesa tranzicije na ReactJS, ki je zaradi velikih razlik med spletnima tehnologijama terjala novo implementacijo.

Celotni proces tranzicije smo opisali v drugem poglavju. Primerjava obeh implementacij spletne aplikacije je razkrila, da je vzdrževanje QoL v ReactJS bistveno lažje kot vzdrževanje QoL v DNN.

Ker smo spletno aplikacijo razvili v obeh tehnologijah, smo lahko izdelali primerjavo potrebnih znanj za vsako posebej, hkrati pa smo na obeh implementacijah aplikacije QoL lahko izvedli meritve v istem okolju.

Izvedene meritve časa nalaganja vsebin v brskalniku in odzivnega časa uporabniških akcij so razkrile, da so pridobitve tranzicije v tej kategorij bile ogromne.

Na podlagi pridobitev tranzicije spletne aplikacije QoL iz DNN v ReactJS, ki se nanašajo na čas nalaganja, odzivnost in težavnost vzdrževanja spletne aplikacije, je za aplikacije, ki so implementirane v DNN in ne potrebujejo CMS, smotrno izvesti tranzicijo na knjižnico ReactJS.

V primeru, da v podjetju ni potrebnega znanja za izvedbo, je smotrno vložiti čas in sredstva v izobraževanje razvijalcev, saj je ReactJS dobra izbira za mnogo vrst spletnih aplikacij.

Diplomsko delo Rene Krajnc

PDF

Diplomsko delo Rene Krajnc

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X