Snemanje družinskih praznikov: Profesionalni snemalec ali telefon?

Video produkcija

Študent: Maša Rubin

Maša Rubin je diplomantka Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska produkcija - modul Video produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjala februarja 2024.

PDF

Diplomsko delo Maša Rubin

Snemanje družinskih praznikov se je začelo s tem, da so ljudje hoteli imeti spomin na druženje s svojimi domačimi in najdražjimi.

V diplomskem delu smo želeli raziskati snemanje družinskih praznikov. V teoretičnem delu smo najprej raziskali razvoj samega snemanja v zgodnjih začetkih, kako so začeli snemati in kako so si pomagali, kaj so uporabljali in kdo je bil prvi, ki je posnel gibljive slike. Prav tako smo raziskali prve kamere, ki so bile dostopne ljudem, in zakaj so bile ravno te uporabne.

V raziskovalnem delu smo izvedli anketo med ljudmi. Glede na to, da je do danes sama tehnologija telefonov tako zelo napredovala in imajo danes skoraj vsi že svoj pametni telefon z zmogljivo kamero, smo anketirance povprašali, ali se še sploh odločajo za najem snemalca za snemanje družinskih praznikov.

Obenem smo jih povprašali, kaj bi jih pritegnilo, da bi se za najem snemalca odločili. Prav tako smo raziskovali, ali se ljudje v današnjih časih raje odločajo za snemanje družinskih praznikov s telefonom ali najamejo snemalca. Preden smo samo anketiranje izvedli, smo si zastavili tudi štiri hipoteze, ki smo jih po analizi ankete potrdili ali ovrgli.

V diplomskem delu smo izvedli tudi svoj video izdelek. Projekt smo si zastavili in izvedli v celoti sami. Preden smo se projekta lotili, smo izvedli viharjenje možganov in določili temo projekta. Zatem smo pripravili moodboard, izbrali lokacijo, primarni in sekundarni font, določili cilje projekta, napisali scenarij ter izdelali finančni načrt.

Nato smo načrtovali tudi izvedbo samega projekta. Predprodukcijo, produkcijo in postprodukcijo smo razdelili na posamezne dni glede na čas, ki smo ga predvidevali za izvedbo posameznega dela projekta. Po izvedbi projekta smo naredili načrt za trženje in promocijo.

Prav tako smo izvedli analizo izvedbe celotnega projekta in podali mnenje o možnih popravkih, ki bi jih v prihodnje morali upoštevati. Raziskali smo tudi krovno temo, ki smo jo uvrstili v četrto hipotezo.

Ob koncu diplomskega dela smo podali še končne ugotovitve.


Video izdelek Jeruzalem si lahko ogledate na spodnji povezavi:

 

Diplomsko delo Maša Rubin

PDF

Diplomsko delo Maša Rubin

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X