Snemanje, mešanje in mastering skladbe Moreland

Avdio produkcija

Študent: Denis Vidovič

Denis Vidovič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Medijska Produkcija. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2020.

PDF

Diplomsko delo Denis Vidovič

Diplomsko delo »Snemanje, mešanje in mastering skladbe Morelands« je predstavitev mojega osebnega dela oz. kompletnega vodenja produkcije pri nastajanju skladbe Morelands v Veliki Britaniji. V okviru diplomskega dela je bil izveden celoten glasbenoprodukcijski proces za skladbo Morelands. V nalogi predstavim celoten produkcijski proces od začetka do konca, torej vse od začetnega pogovora z naročnikom do predaje izdelka. Vsak proces (od predprodukcije in produkcije do postprodukcije) je opisan zelo natančno, najbolj pa sem se osredotočil na sam opis postopka dela v produkciji.

Celotna produkcija je potekala v profesionalnem glasbenem studiu LOFT Music Studios, ki se nahaja v Veliki Britaniji. Za uresničitev produkcije smo uporabili licencirane programe in opremo, ki so v celoti last glasbenega studia LOFT.

Na začetku je projekt na kratko analiziran in opisana je sama ideja projekta. Nato opišem začetek projekta, torej pogovor z naročnikom. Razloženo je, kakšne zahteve je imel naročnik, predvsem pa, kakšna sta bila finančni vir in časovna omejitev projekta. V tem poglavju je vključena še kasnejša razdelava ideje procesa – kako se bo snemalo, kakšno opremo bomo uporabili, kakšne nastavitve programov, postavitev studia itd.
Za tem sledi najbolj obširno področje naloge ter produkcije, opis snemanja celotnega projekta ter kasnejša posprodukcija. V tem delu so na dolgo opisane uporabljene snemalne tehnike in mikrofoni, ki so se uporabili. Prav tako je razloženo, zakaj se je uporabil določeni mikrofon na instrumentu. Opisano je posamično snemanje vseh instrumentov, ki so bili uporabljeni v skladbi po želji naročnika. Vse tehnike so prav tako potrjene in dokazane z viri.

Po produkcijskem procesu je nato opisana še postprodukcija, ki pa je opisana nekoliko na krajše kot snemalni del, ampak so v opis zajeti vsi elementi, ki so se uporabili za uresničitev želenega zvoka. Ob koncu je sta prikazana še trženje in distribucija izdelka ter opisana končna predaja izdelka naročniku. Tukaj je prav tako vključeno tudi poglavje, v katerem so opisani vsi sodelujoči v projektu, podani pa sta tudi časovnica in razdelava financ celotnega projekta od začetka do konca.

 

 

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Denis Vidovič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X