Snemljiva dvižna sredstva – varnost

Strojništvo

Študent: Marko Lašič

Marko Lašič je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Strojništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal v juniju 2023.

PDF

Diplomsko delo Marko Lašič

Postopek premeščanja določenega bremena opravljamo s temu namenjenimi pripomočki, kot so snemljiva dvižna sredstva. To je pomožna oprema, s katero pritrdimo breme na dvižno sredstvo oz. stroj. Varnost in uporaba teh sredstev sta pomembni tako za proizvajalca kot uporabnika. Vsako snemljivo dvižno sredstvo se uporablja za namen dviga, za katerega je bilo izdelano.

Da zagotovimo varen in pravilen postopek, moramo obvezno ravnati v skladu s predpisi, ki jih določa oprema. Za proizvajalca je v fazi razvoja pomembno, kako bo izdelek razvil, ga prilagodil potrebam uporabnika in določil namen njegove varne in pravilne uporabe. Vsako premikanje bremena predstavlja določeno tveganje in z njim povezano vprašanje varne uporabe.

Slednjo določajo standard SIST EN 13155:2021, Pravilnik o varnosti strojev (2008), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (2011, v nadaljevanju ZVZD-1) ter Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (2004). Določila, ki jih velevajo standard, zakonodaja in pravilnik, je treba upoštevati tudi pri dejanski uporabi, saj le tako lahko zagotovimo vse pogoje za varno delo.

Varno delo s snemljivimi dvižnimi sredstvi hkrati predstavlja tudi velik izziv za uporabnika, ki mora biti prepričan o njihovi varni uporabi. Namen snemljivega dvižnega sredstva je, da ob pravilni uporabi zagotovi vse varnostne zahteve za premostitev bremena.

Velikokrat zaradi specifičnosti bremena ne zadostuje samo en tip snemljivega varovalnega sredstva, ampak je potrebna kombinacija enega ali dveh različnih. V tem primeru je zelo pomemben pravilen postopek uporabe snemljivega dvižnega sredstva, in sicer kombinacija pravilnega in za to določenega bremena.

Na voljo imamo zelo veliko možnosti izbire snemljivih dvižnih sredstev, ki so namenjeni posameznim postopkom, namenu in mestu uporabe. Razvoj je zelo napredoval in nam tako omogočil lažje in varnejše premeščanje bremena. Velik del varnosti so tudi skrb za opremo, periodični pregledi in pravilna hramba opreme.

Z discipliniranim in doslednim upoštevanjem varne uporabe teh sredstev in odstranitvijo poškodovane opreme bomo zagotovili vse pogoje varnega dela, ki so ključnega pomena. Ker pa življenjska doba vsakega izdelka ni neomejena, je pomembno, kako bomo odstranili proizvod iz uporabe brez negativnega vpliva na okolje.

Pomembna je tudi družbena odgovornost, zato moramo, če je le mogoče, poskrbeti, da se nastala odpadna surovina ponovno vključi v izdelavo novega proizvoda. Skrb in varnost za okolje sta hkrati tudi skrb za zdravje vseh nas.


 

Diplomsko delo Marko Lašič

PDF

Diplomsko delo Marko Lašič

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

X