SPLETNA TRGOVINA »SILVER STORE« – PRODAJA MASAŽNIH MIZ IN PRIPOMOČKOV ZA NEGO TELESA KOT RAZVOJNA POSLOVNA PRILOŽNOST

Komercialist

Študent: Marko Majal


Marko Majal je diplomant programa Komercialist na Višji strokovni šoli Academia. Predstavljeno diplomsko delo je zagovarjal novembra 2011.

PDF

Diplomsko delo Marko Majal

V diplomskem delu obravnavamo tematiko delujoče spletne trgovine s predmetom ponudbe prenosnih masažnih miz ter pripomočkov za nego telesa kot razvojno priložnost. Razdelali smo del teorije o podjetništvu in poslovnem načrtovanju, raziskali tržišče in ga analizirali z vidika možnosti povečanja sedanjih količin prodaje, novih dopolnjujočih izdelkov, novih trgov ter kupcev in načinov tržnega komuniciranja, v aplikativnem delu pa analizirali dosedanje poslovanje in zasnovali poslovanje s poslovnim načrtom za nadaljnji razvoj Trgovine SILVER. Namen diplomskega dela je preučiti stanje na trgu med ljudmi in dejavnostmi, ki se ukvarjajo z masažo ter drugo nego telesa.
Ugotoviti želimo uspešnost dosedanjega poslovanja delujoče spletne trgovine, proučiti razvojne možnosti na trgu, oblikovati razvojno naravnan poslovni načrt za prihodnje 4 letno obdobje in ugotoviti pričakovano uspešnost.
V našem primeru temeljijo metode raziskovanja predvsem na anketnih vprašalnikih, ki jih bomo posredovali pri naših sedanjih in bodočih strankah. Največ informacij je pridobljenih iz svetovnega spleta.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Marko Majal

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.