Spremljanje kvalitete betona na gradbišču

Gradbeništvo

Študent: Matic Škof

Matic Škof je diplomant Višje strokovne šole Academia Maribor, program Gradbeništvo. Svoje diplomsko delo je zagovarjal septembra 2020.

PDF

Diplomsko delo Matic Škof

Beton je mešanica vode, agregata, cementa in kemijskih dodatkov. Uporabljamo ga za različne namene in je nepogrešljiv material pri vseh vrstah gradenj. Poznamo različne vrste betona, kot je na primer armirani in nearmirani beton, projektirani beton ipd. Prav tako lahko razdelimo beton glede na kraj priprave. Poznamo torej beton, ki je izdelan v betonarni, transportni beton in beton, pripravljen na gradbišču. Vrsto izbire betona za posamezen konstrukcijski element objekta izbere projektant v fazi izdelave projekta. Odgovornosti na gradbišču prevzemajo vodja del, vodja nadzora, vodja projekta in vodja gradbišča. Vsak izmed njih ima svojo nalogo, za uspešno vodenje gradbišča pa je pomembno sodelovanje vseh.

V teoretičnem delu diplomskega dela je podrobneje opisan beton, brez katerega si sodobne gradnje ne znamo več predstavljati. Opisane so sestavine betona (voda, cement, agregati in kemijski dodatki), vrste betona in nega betona. Predstavljeni so tudi opaži za izvajanje betonerskih del, del poglavja pa zajema tudi odgovornost na samem gradbišču. V teoretičnem delu sem v enem poglavju prav tako opisal sodelovanje v projektni skupini, ki je v času mojega študija potekalo v prostorih Višje strokovne šole Academia v Mariboru.

V empiričnem delu sem se poglobil predvsem v projekt betona za večstanovanjski objekt v Mariboru. Predstavil sem njegove sestavne dele ter jih podrobneje opisal. Opisal sem tudi način organizacije dela po zastavljenem projektu betona za omenjeno gradbišče. Prav tako sem v enem poglavju opisal projekt betona za temeljno ploščo, ki je bil posebej narejen za večstanovanjski objekt v Mariboru. Podatki so zbrani s pomočjo deskriptivne metode raziskovanja. Ugotovil sem, da je za vgradnjo betona na gradbišču odgovoren vodja del, da je kvaliteta betona odvisna od več dejavnikov. Prav tako sem ugotovil, da je projekt betona narejen v skladu s predpisi. V empiričnem delu sem v zadnjem poglavju opisal tveganja, ki se pojavljajo pri spremljanju betona na gradbišču za večstanovanjski objekt v Mariboru. Med raziskovanjem za potrebe diplomskega dela sem ugotovil tudi, da je tveganje na gradbišču prisotno pri vseh akterjih, ki so prisotni na gradbišču. Na primer invenstitor tvega z izbiro izvajalcev, izvajalci tvegajo tako pri uporabi materialov kot tudi pri sami izvedbi gradbenih del, oboji tvegajo pri izbiri strokovnega kadra in ostalih zaposlenih, kupci pa tvegajo z nakupom nepremičnine zaradi finančne nestabilnosti na trgu.

Diplomsko delo

PDF

Diplomsko delo Matic Škof

Želite biti obveščeni o novicah na Academii?

Ko bo kaj novega vam to enostavno sporočimo na vaš e-naslov.

Close

Vas zanima študij pri nas?

Izpolnite spodnji obrazec za prijavo v program. V roku enega dneva vam bomo posredovali vse potrebne informacije o vpisu.
  • Vaši osnovni podatki

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Close

Newsletter

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.